index.png

Kontakt

GOETHE CENTRUM JU
Krajinská 2
370 01 České Budějovice

Přístup do Goethe centra JU je možný pouze z nám. Přemysla Otakara II, č. p. 14, případně z Hroznové ulice č. p. 11. Kanceláře a učebny Goethe centra JU se nacházejí ve dvoře zástavby. Pro větší názornost mapku níže zvětšete ikonkou +.

Tel./Fax: +420 387 415 026
Mobil: +420 724 503 704

Email:


Naši partneři

    

  GOETHE-INSTITUTMATURITA vs. GOETHE-ZERTIFIKAT

Přidáno 05. 11. 2015

Maturitní profilovou zkoušku z cizího jazyka bude možné nahradit standardizovanou zkouškou na úrovni B1.

Zdroj: Českobudějovický deník, příloha Vzdělávání, ze dne 4.11.2015 (kráceno, upraveno)

Od prvního září letošního roku platí novelizovaná podoba maturitní vyhlášky, podle níž může být profilová maturitní zkouška z cizího jazyka nahrazena výsledkem standardizované zkoušky.

Stačí doklad o B1

Informaci o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách 7. října. Podle této informace lze od 1. září, kdy vstoupila v platnost vyhláška z 25.8.2015, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (tzv. maturitní vyhláška).

Platí od maturity 2016

Podle této vyhlášky lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle par. 81, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tedy zkráceně školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Lidsky řečeno: Podle této maturitní vyhlášky se v souladu se školským zákonem umožňuje nahrazení profilové maturitní zkoušky z oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka může být na základě rozhodnutí ředitele školy nahrazena výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 a vyšší.

Němčina

U němčiny bude uznána Státní jazyková zkouška základní, všeobecná a speciální, tedy na úrovních B1, C1 a C2. Dále máte šánci získat maturitu za ÖSD Zertifikat na úrovních B1, B2, C1 a C2 či ÖSD B1 Zertifikat für Jugendliche. I v našem regionu dobře etablované Goethe Centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích poskytuje vzdělání a certifikaci uznatelnou jako alternativu maturity - v tomto případě se jedná o zkoušky Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1. Právě tyto zkoušky jako jedny z mála nesou pečeť kvality ALTE pro všechny jazykové úrovně.

Pro více informací k průběhu zkoušek Goethe-Zertifikat nás kontaktujte.

 

 

 

 

Aktuality

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

Wir bieten am 08.03.2019 einen Sondertermin für das Goethe-Zertifikat B2 an. Melden Sie sich bis zum 22.02. zu dieser Prüfung an.

číst více


Kursstart

Ab dem 18.02.2019 starten unsere neuen Kurse.

B2 Prüfung

Wir bieten eine B2 Prüfung am 08.03.2019.

 

Melden Sie sich jetzt an!


Licence

gi-pruefungszentrum-grey-srgb.jpg

© 2016 GOETHE CENTRUM Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všechna práva vyhrazena.