index.png

Kontakt

GOETHE CENTRUM JU
Krajinská 2
370 01 České Budějovice

Přístup do Goethe centra JU je možný pouze z nám. Přemysla Otakara II, č. p. 14, případně z Hroznové ulice č. p. 11. Kanceláře a učebny Goethe centra JU se nacházejí ve dvoře zástavby.

Tel./Fax: +420 387 415 026
Mobil: +420 724 503 704

Email:


Naši partneři

    

  GOETHE-INSTITUTNĚMČINA „S ČEŠKOU“ V CONTEXTU

Přidáno 09. 08. 2018

Se začátkem nového školního roku Vás srdečně zveme na intenzivní dvoudenní vzdělávací seminář s akreditací MŠMT, který odborně povede Mgr. Lucie Čechová, jež byla již dvakrát oceněna jako nejlepší vyučující němčiny v České republice.

Na tento mimořádný dvoudenní vzdělávací workshop, který se uskuteční ve dnech 7. – 8. září 2018 v prostorách Goethe centra JU, se mohou přihlásit všichni zainteresování učitelé a učitelky němčiny

Celý program je koncipován tak, aby metodicky zohlednil veškeré potřeby nás učitelů němčiny k zajištění kvalitní výuky na základních školách s fokusem na mladší školní věk a na děti, jež zatím neumějí číst a psát. Zároveň jde o skvělou příležitost motivujícího a inspirativního setkání, získání nových podnětů do hodin němčiny a rovněž i výměny odborných zkušeností z praxe.

A na co se tedy můžete těšit?
Pátek 7. 9. 2018
12:00 – 15:00 Seminář: Aktivizační a motivační hry pro děti z MŠ a ZŠ
15:30 – 18:30 Seminář: Webové portály, jejich smysluplné využití a motivace žáků a učitele

Sobota 8. 9. 2018
8:30 – 11:30 Seminář: Smysluplné výrobky ve výuce cizích jazyků
12:30 – 15:30 Seminář: Materiály ve výuce, burza nápadů

Rovněž lze volit jednotlivě z nabízených seminářů - účastnický poplatek za každý seminář činí 300,- Kč.
Při absolvování kompletního programu získáváte certifikát MŠMT.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Kapacita omezena. Přihlašujte se proto předem prostřednictvím registračního formuláře na našich webových stránkách.

 

PODROBNĚJŠÍ ANOTACE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ
I. Aktivizační a motivační hry pro děti z MŠ a ZŠ
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které lze cíleně a smysluplně zařadit do výuky cizích jazyků (zejména Nj), a to tak, aby umožnili svým žákům v MŠ/ ZŠ si hravou, zábavnou, ale smysluplnou formou osvojit nejen různou slovní zásobu, výslovnost, ale také jednoduché gramatické jevy. Účastníci si prakticky vyzkouší různé hry, warming-up hry a aktivizační metody, které svou náročností odpovídají právě žákům MŠ/ZŠ. Na tomto praktickém semináři bude prodiskutováno, jak metody a předkládané aktivity a hry různě modifikovat tak, aby byly aktivity stále aktuální, pro žáky nové, motivující a bylo možné je využít pro co nejširší spektrum skupin, jazykových úrovní, ale i témat slovní zásoby. V rámci těchto diskusí, nápadů a aktivit bude explicitně diskutováno i to, které aktivity jsou vhodné pro žáky s dys-poruchami a v čem mnohé tyto aktivity těmto žákům pomáhají.


II. Webové portály, jejich smysluplné využití a motivace žáků a učitele
Účastníci semináře se seznámí s internetovými portály a zdroji, které lze velmi jednoduchou formou využít ke své přípravě na výuku v MŠ/ na ZŠ, čímž mohou velmi snadno zefektivnit svou výuku, zjednodušit přípravy, vytvořit si materiály, které lze po jednoduchých úpravách opakovaně využívat (a nemuset je opakovaně znovu tvořit) a především, pomocí nichž budou velmi silně motivovat své žáky k výuce cizího jazyka (nejen němčiny). Mezi portály se objeví například portály pro tvoření myšlenkových map a jejich smysluplné využití, tvoření křížovek, internetových aplikací i aplikací do tabletu či mobilního telefonu, pomocí nichž si mohou žáci NJ kdekoliv procvičovat. V tomto bloku se objeví portály trojího typu: Portály, které usnadní přípravu vyučujícímu, portály, které budou moci žáci velmi jednoduše využívat i doma sami, popř. se svými rodiči, a práce s různými písničkami, youtube, ad. Opět zde explicitně vysvětlíme význam pro žáky s různými poruchami a obtížemi při učení se cizímu jazyku.


III. Smysluplné výrobky ve výuce cizích jazyků
V semináři se účastnící seznámí s různými možnostmi, jak a co vyrábět při hodině cizích jazyků tak, aby si žáci usnadnili osvojování cizího jazyka, a to nejen jednoduchých gramatických struktur, ale i slovní zásoby a aby byli schopni lépe a bez zábran komunikovat. Jednoduché výrobky, které si žáci sami vytvoří, nebudou náročné ani finančně, ani časově a pomohou zejména haptickým žákům při výuce.


IV. Materiály ve výuce, burza nápadů
V semináři si účastníci budou moci vyzkoušet různé materiály, které je možné využívat ve výuce cizích jazyků a využívat je při svých hodinách v MŠ/na ZŠ. Na semináři si společně prodiskutujeme různá úskalí materiálů, náročnost, možnost digitálního zapojení, ale také možnost modifikací pro různé skupiny žáků. Dále si ukážeme různé projekty, které je možné se žáky vytvářet v rámci výuky tak, aby byli motivováni nejen k učení se cizímu jazyku, ale také poznávání kulturních specifik, reálií a dalších a sami si hledali zájmové oblasti. V neposlední řadě bude opět hravou formou vytvořena burza „nápadů a hledání“ všech účastníků na semináři a hledání různých řešení, organizací ke spolupráci ad.

Aktuality

Der Bücherwurm rückt näher

Der Bücherwurm rückt näher

Bald wird er wieder zu uns kommen, der Bücherwurm. Mittlerweile arbeiten die Schulen oder besser die Schüler selbst an der Vorbereitung.číst více


ACHTUNG

Geänderte Öffnungszeiten
ab April:

Di: geschlossen
Mi: 10-12 und 13-18 Uhr
Do: 10-16 Uhr
Licence

gi-pruefungszentrum-grey-srgb.jpg

© 2016 GOETHE CENTRUM Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všechna práva vyhrazena.