Výstava Bedeutende Tschechen

Přidáno 25. 06. 2019

Výstava Bedeutende Tschechen

Ve spolupráci s mnichovským spolkem Adalbert-Stifter-Verein a kulturním referentem pro české země Wolfgangem Schwarzem bychom chtěli upozornit na konání dvojjazyčné česko-německé výstavy s názvem „Bedeutende Tschechen. Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800-1945“.

Výstava tematizuje vztah známých českých osobností k německé kultuře a jazyku, jakožto i k habsburské monarchii. Vernisáž výstavy se uskuteční 25. 9. 2019. 

Expozici bude možno navštívit do poloviny října 2019, místo konání je v jednání a bude ještě upřesněno.
Těšíme se na Váš zájem.

Die neue Ausstellung des Kulturreferenten für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein porträtiert fünfzehn tschechische Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Kultur, Politik, Wirtschaft und Technik, die zwischen 1800 und 1945 prägend für die tschechische Nation waren und über die Grenzen der böhmischen Länder hinaus bekannt sind.