index.png

Kontakt

GOETHE CENTRUM JU
Krajinská 2
370 01 České Budějovice

Přístup do Goethe centra JU je možný pouze z nám. Přemysla Otakara II, č. p. 14, případně z Hroznové ulice č. p. 11. Kanceláře a učebny Goethe centra JU se nacházejí ve dvoře zástavby. Pro větší názornost mapku níže zvětšete ikonkou +.

Tel./Fax: +420 387 415 026
Mobil: +420 724 503 704

Email:


Naši partneři

    

  GOETHE-INSTITUTSEMINÁŘE A WORKSHOPY

Pro žákyně a žáky na ZŠ A SŠ:

Celoročně možnost návštěvy Goethe centra JU, při které vašim žákům a studentům rádi představíme naše aktivity. Termín je nutno si předem domluvit!

Školní filmová představení, při kterých jsou promítány filmy německé produkce v původním znění či s českými titulky

Soutěže a zábavné vědomostní kvízy

Divadelní představení pro školy v podání mnichovského souboru Galli-Theater

Zábavné workshopy s němčinou
k aktuálním tématům

 

Pro učitelky a učitele němčiny:

Metodické semináře a workshopy zaměřené jak na efektivní ztvárnění výuky, tak i na implementaci moderních přístupů vedoucích k lepší motivaci žáků.

Prezentace nových učebnic
na trhu. Tyto prezentace jsou spojeny především s přímými ukázkami a návody, jak s jednotlivými učebnicemi pracovat.

Celoroční kurz akreditovaný MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vedený rodilým mluvčím, jazyková úroveň C1 podle SERRJ.

Několikadenní letní vzdělávací soustředění v Bavorsku - hodiny konverzace s aspektem na aktuální dění v Německu, zážitková výuka, nejrůznější metodicko-didaktické semináře akreditované MŠMT, prezentace novinek na trhu učebnic a doprovodných výukových materiálů a samozřejmě i tematicky zaměřené exkurze.

Exkurze do bavorského či rakouského příhraničí, či dál...! Nové tipy na školní výlety a exkurze pro vaše žáky.

O aktuálně nabízených akcích a workshopech se informujte v naší Aktuální nabídce.


Aktuality

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

Wir bieten am 08.03.2019 einen Sondertermin für das Goethe-Zertifikat B2 an. Melden Sie sich bis zum 22.02. zu dieser Prüfung an.

číst více


Kursstart

Ab dem 18.02.2019 starten unsere neuen Kurse.

B2 Prüfung

Wir bieten eine B2 Prüfung am 08.03.2019.

 

Melden Sie sich jetzt an!


Licence

gi-pruefungszentrum-grey-srgb.jpg

© 2016 GOETHE CENTRUM Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všechna práva vyhrazena.