index.png

Kontakt

GOETHE CENTRUM JU
Krajinská 2
370 01 České Budějovice

Tel./Fax: +420 387 415 026
Mobil: +420 724 503 704

Email:


Naši partneři

    

  GOETHE-INSTITUT

 

JIHOČESKÝ KNIHOMOL 2017

Partner projektu

logo-jd-atelier.png

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY GOETHE-INSTITUTU

V současné době se tyto zkoušky provádějí na Goethe-Institutech a v autorizovaných zkušebních centrech Goethe-Institutů v 93 zemích světa.
Další informace ke zkouškám GI zde.

V zahraničí používají zkušební centra Goethe-Institutu speciální pečeť jako záruku kvality (Prüfungszentrum des Goethe-Instituts).
Zkoušky Goethe-Institutu odpovídají standardům ALTE (Evropská asociace zkušebních jazykových center).

 ________________________________________________________________________________

Přehled jazykových zkoušek

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Předpoklad 80 - 200 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 10 let. Účastník zkoušky prokazuje, že disponuje schopností elementárního používání němčiny, která mu umožní rozumět, vytvořit ústně i písemně jednoduché fráze, vyprávět o sobě, své rodině, svém bydlišti.

Části zkoušky - písemná zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, písemný projev (krátký osobní dopis); ústní zkouška skupinová nebo ve dvojicích.
Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o elementární znalosti německého jazyka na úrovni A1.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Předpoklad 80 až 200 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 16 let. Účastník zkoušky prokazuje, že disponuje schopností elementárního používání němčiny, která mu umožní rozumět, vytvořit ústně i písemně jednoduché fráze, vyprávět o sobě své rodině, svém bydlišti.

Části zkoušky - písemná: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, písemný projev (krátký osobní dopis); ústní zkouška skupinová.
Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o elementární znalosti německého jazyka na úrovni A1.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch A2
Předpoklad 200 až 350 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 10 let. Účastník zkoušky prokazuje, že je schopen se jednoduše vyjadřovat v němčině. To znamená, že by účastník zkoušky měl být schopen vést dialog na známé téma, umí vyhledat určitý typ informací v textu, dokáže se zapojit do rozhovoru, který má jasnou strukturu; rozumí, pokud mluvčí používá spisovnou němčinu a mluví pomalu a zřetelně. Rovněž by měl být schopen sdělovat velmi jednoduché skutečnosti slovem i písmem.

Části zkoušky - písemná: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, krátký osobní dopis; ústní zkouška skupinová nebo ve dvojicích.
Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o jednoduché znalosti německého jazyka na úrovni A2.

Goethe-Zertifikat A2
Předpoklad 200 až 350 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 16 let. Účastník zkoušky prokazuje, že je schopen se jednoduše vyjadřovat v němčině. To znamená, že by účastník zkoušky měl být schopen vést dialog na známé téma, umí vyhledat určitý typ informací v textu, dokáže se zapojit do rozhovoru, které mají jasnou strukturu; rozumí, pokud mluvčí používá spisovnou němčinu a mluví pomalu a zřetelně. Rovněž by měl být schopen sdělovat velmi jednoduché skutečnosti slovem i písmem.

Části zkoušky - písemná: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, krátký osobní dopis; ústní zkouška skupinová nebo ve dvojicích.
Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o jednoduché znalosti německého jazyka na úrovni A2.

Goethe-Zertifikat B1/Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche
Předpoklad 400 až 600 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Účastník zkoušky prokazuje, že disponuje solidními znalostmi němčiny, které mu umožňují jazykově se vyrovnat se všemi běžnými situacemi všedního dne. To znamená, že by účastník zkoušky měl být schopen porozumět rozhovoru o běžných každodenních situacích a zapojit se do něj. Rovněž by měl být schopen sdělovat jednoduché skutečnosti slovem i písmem a porozumět textům s každodenní tématikou.

Části zkoušky - písemná: porozumění psanému textu, základy gramatiky, písemný projev, porozumění mluvenému textu; ústní zkouška.
Zkouška je známá po celém světě a je jako doklad základní znalosti německého jazyka uznávána firmami i státními institucemi; v Německu uznávána též jako doklad znalosti němčiny k žádosti o udělení státní příslušnosti.

Goethe-Zertifikat B2/Goethe-Zertifikat B2 für Jugendliche
Předpoklad 590 až 680 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Účastník zkoušky prokazuje dobré znalosti standardní němčiny, schopnost se jazykově správně, bez větších chyb vyjadřovat k mnoha tématům písemně i ústně a rozumět i složitějším textům.

Části zkoušky - písemná: porozumění psanému textu, písemný projev, porozumění mluvenému textu; ústní zkouška.
Zkouška je známá po celém světě a je jako doklad základní znalosti německého jazyka uznávána firmami i státními institucemi; v Německu uznávána též jako doklad znalosti němčiny k žádosti o udělení státní příslušnosti.

BULATS Deutsch für den Beruf
Předpokladem jsou znalosti němčiny na úrovni Zertifikat Deutsch a dodatečně zhruba 100 až 120 vyučovacích hodin (à 45 minut) profesní němčiny. Účastník zkoušky prokazuje, že se dokáže německy adekvátně dorozumět v profesním životě písemnou i ústní formou. To znamená, že rozumí jednodušším textům, dokáže psát běžné texty, které se vztahují k provozu firmy, a adekvátně reagovat v běžných pracovních rozhovorech.

Části zkoušky - písemná: větné struktury, slovní zásoba, porozumění psanému textu, porozumění mluvenému textu, korespondence; ústní zkouška.
Vzhledem k profesnímu zaměření zkoušky má vysokou hodnotu v oblasti obchodu a průmyslu.

Goethe-Zertifikat C1
Předpoklad 800 až 1 000 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Účastník zkoušky prokazuje, že je zběhlý v nadregionální standardní němčině. To znamená, že účastník zkoušky by měl být schopen vyjádřit se korektně ústně i písemně i k náročnějším tématům a porozumět autentickým textům středního stupně obtížnosti.

Části zkoušky - písemná: porozumění psanému textu, porozumění mluvenému textu a písemný projev; ústní zkouška.
Zkouška je známá po celém světě a je zaměstnavateli uznávána jako doklad solidní znalosti obecné němčiny. Osvědčení o absolvování této zkoušky osvobozuje na řadě německých vysokých škol od jazykové přijímací zkoušky.

Goethe-Zertifikat C2: Großes deutsches Sprachdiplom
Jazyková úroveň se blíží rodilému mluvčímu.

Části zkoušky - písemná: slohová práce, interpretace textu po stránce obsahu, slovní zásoby a stylu, testování vyjadřovací schopnosti, otázky k jedné ze následujících tří oblastí: "německá literatura", "hospodářství" nebo "přírodní vědy", otázky k reáliím, diktát; ústní zkouška

Vysoce kvalifikované ukončení studia němčiny jako cizího jazyka, kterého nebylo dosaženo v rámci univerzitního či překladatelského studia; velmi známá zkouška, kterou oceňují firmy i státní instituce jako doklad znalostí němčiny téměř na úrovni rodilého mluvčího. Stejně jako ZPO a KDS je tato zkouška uznávána jako důvod pro osvobození od jazykových přijímacích zkoušek na německých vysokých školách, dokonce vysoce převyšuje jejich požadavky. V některých zemích je tato zkouška uznávána jako doklad jazykových znalostí pro oprávnění vyučovat německý jazyk. GDS slouží jako doklad jazykové kompetence pro učitele ze zemí EU, kteří chtějí pracovat v Německu.

Aktuality

ZÁPIS DO KURZŮ NĚMČINY PODZIM 2018

ZÁPIS DO KURZŮ NĚMČINY PODZIM 2018

Zahajujeme přihlašování do kurzů němčiny pro podzimní semestr 2018, který bude začínat v posledním zářijovém týdnu od 24. 09. 2018. číst více


NEPŘEHLÉDNĚTE:

Upozorňujeme všechny naše čtenáře, že knihovna GC bude přes prázdniny uzavřena. Můžete však využít možnosti vypůjčit si nějakou pěknou knížku na léto a vrátit ji až na začátku září. 


Licence

gi-pruefungszentrum-grey-srgb.jpg

© 2016 GOETHE CENTRUM Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všechna práva vyhrazena.