Nejbližší termíny konání zkoušek GOETHE-ZERTIFIKAT

8. - 9. listopadu 2019 

přihláška a úhrada poplatku do 21. 10. 2019

14. - 15. února 2020

přihláška a úhrada poplatku do 27. 1. 2020

15. a 23. května 2020

přihláška a úhrada poplatku do 27. 4. 2020

6. - 7. listopadu 2020

prihláška a úhrada poplatku do 19. 10. 2020

Termín a způsob přihlášení
Přihlášky přijímáme nejpozději 3 týdny před vypsaným termínem konání jazykových zkoušek včetně platby za zkoušku. Před odesláním přihlášky se seznamte prosím se Zkouškovým řádem a s příslušnými prováděcími předpisy. Spolu s přihláškou nám prosím zašlete rovněž Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů.ZKOUŠKY "NANEČISTO"

Zkoušky Goethe-Zertifikat si můžete vyzkoušet i tzv. "nanečisto". Tyto pretestace v jazykových úrovních B1, B2 a C1 nabízíme za 500 Kč, úroveň A2 za 350 Kč. Je nutno počítat s časovou náročností od 09.00 do cca 14.00 hodin, u úrovně A2 jde o cca 2 hodiny času. Kapacita omezena. Přihlašujte se včas prostřednictvím našeho registračního formuláře.

 

Termíny pretestací v LEDNU 2020

Pretestace A2

Montag 20. 1. 2020

registrace

Pretestace B1

Montag 20. 1. 2020

registrace

Pretestace B2

Freitag  24. 1. 2020

registrace

Pretestace C1

Freitag  24. 1. 2020       

registrace