Pomaturitní
studium

Všem čerstvým maturantům nabízíme celoroční pomaturitní studium němčiny se statutem studenta.

Jednoleté
pomaturitní studium

Tento vzdělávací program akreditovaný MŠMT mohou využít nejenom čerství maturanti, ale i ti, kdo jsou ze školy již delší dobu, chtějí se v němčině dál zdokonalovat a rozproudit své konverzační dovednosti.

Intenzivní výuka němčiny probíhá ve skupinkách po max. 14 studentech od září do června v Českých Budějovicích od pondělí do pátku, každý den čtyři vyučovací hodiny dopoledne. Studenti, kteří složí svou první maturitu v daném roce, mají nadále statut studenta a veškeré na ně navazující sociální výhody (přídavky na děti rodičům, dopravné, úhrada zdravotního pojištění, apod.).

Jednoleté pomaturitní studium němčiny

01

Během studia budou všichni studenti průběžně a cíleně připravováni na celosvětově uznávané zkoušky z německého jazyka Goethe-Zertifikat B1. Naše Goethe centrum JU je licenčním zkouškovým partnerem mnichovského Goethe-Institutu a zkoušky je možné absolvovat přímo u nás v Českých Budějovicích. Výsledky včetně vysvědčení budou jednotlivým kandidátům dány na vědomí, resp. předány během jednoho týdne od zkoušky.

Jednoleté pomaturitní studium němčiny

02

Nabízíme zapůjčení potřebných učebnic do kurzu z vlastní knihovny Goethe centra JU. Přípravné materiály ke zkoušce k dispozici zdarma. Na každou další učebnici zakoupenou pro potřeby studia nabízíme 10% slevu. Učebny Goethe centra JU jsou plně vybaveny audiovizuální technikou, internetem, Wlan připojením, možnost streamingu a přenosu live událostí.

Jednoleté pomaturitní studium němčiny

03

Výuka německého jazyka je založena na koncepci Goethe-Institutu a využívá veškeré osvědčené prvky situační metodiky na principu řízené konverzace. Kvalifikovaní lektoři s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi v mezinárodním prostředí. Výuku vedou max. tři kvalifikovaní lektoři s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi v mezinárodním prostředí, včetně rodilých mluvčích. Naši lektoři jsou pravidelně proškolováni v metodice Deutsch lehren lernen.

Jednoleté pomaturitní studium němčiny

04

Na konci studia Vám bude předáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Podmínkou je dosažení požadované procentuální účasti a úspěšné zvládnutí výstupního testu. Bonusem je možnost složení mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat B1 za zvýhodněnou cenu.

Podat přihlášku Informace k přijetí

Výhody studia v Goethe centru JU

 • základní učebnice A1 – B1 k zapůjční zdarma
 • přípravné materiály ke zkoušce zdarma
 • možnost bezplatného využívání německé knihovny po celou dobu studia
 • účasti na programových akcích GC JU
 • slevy při exkurzích a výjezdech pořádaných v rámci programové práce GC
 • možnost zkoušky Goethe-Zertifikat B1 nanečisto zdarma
 • zvýhodněná interní cena na zkoušky Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
 • status studenta (přídavky na děti rodičům, sleva na dopravu apod.)
 • volné využití studovny GC
 • k dispozici je malá kuchyňka, uzamykatelné schránky na osobní věci
 • přijemné studijní prostředí, skvělí učitelé a lektoři

Podat přihlášku Informace k přijetí

Jak to u nás
v Goethe chodí?

Cílem programu pomaturitního studia němčiny je naučit vás komunikovat v tomto stále více oblíbeném cizím jazyce a připravit vás k mezinárodně uznávané zkoušce Goethe-Zertifikat B1. Malé studijní skupinky (10–14 studentů) se scházejí pravidelně každý den. Výuka trvá od 8:30–12:00, je rozvržena do dvou bloků a obsahuje celkem 20 hodin týdně.

Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, porozumění textu a psaní) a posuzují schopnost dorozumět se v autentických životních situacích. Úspěšně absolvovaná zkouška Goethe-Zertifikat B1 Vám otevře dveře na pracovní trh a je skvělým odrazovým můstkem pro další studium.

Zkouška „nanečisto“ vám umožní vyzkoušet si autentickou atmosféru mezinárodní zkoušky. Díky této pretestaci se psychicky připravíte na skutečnou zkoušku a především získáte zpětnou vazbu v tom, jaké jsou vaše šance u zkoušky uspět. Zkoušky nanečisto jsou obsahově shodné s mezinárodními zkouškami.

Pracujeme s nejmodernějšími učebnicemi němčiny, které podporují komunikativní a situační metodu. Učebnice kladou důraz na schopnost domluvit se, moderní slovní zásobu, denně využitelné fráze a srozumitelné vysvětlení gramatiky. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám.


Podat přihlášku Informace k přijetí

Informace k přijetí ke studiu

Cena pomaturitního studia pro školní rok 2023/2024 je 33 900 Kč.

Při podání závazné přihlášky do 21. 7. 2023 poskytujeme slevu 4 000 Kč.

Jak postupovat?

 • Na základě zasláné přihlášky a úhrady vstupního poplatku 500 Kč pro Vás připravíme smlouvu. Spolu s podpisem smlouvy se zavazujete nastoupit do kurzu, nutno složit vstupní poplatek 3 000 Kč. Tyto poplatky jsou následně odečteny z celkové ceny pomaturitního studia ve výši 33 900 Kč (doplatek splatný do 14 dnů od vystavení faktury 30 400 Kč).
 • Společně s vyplněnou přihláškou nám zašlete i ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Při podání závazné přihlášky do 21. 7. 2023 a zaplacení školného je cena studia 33 900 Kč na rok.
 • Podáním přihlášky vyjadřujete souhlas s Obchodními podmínkami, Řádem pomaturitního studia a zpracováním osobních údajů.

Jak podat přihlášku?

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout v elektronické formě na níže uvedeném odkazu a vyplněnou nám ji následně zaslat na e-mail info@goethecentrum.cz.


Stáhnout přihlášku


Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bylo coby vzdělávací instituce na základě rozhodnutí č.j. MSMT-3299/2021-2 zařazeno do seznamu institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Statut Goethe centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Další akreditované programy MŠMT Goethe centra JU v rámci Celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.