Němčina
pro děti

Němčina pro děti a mládež ve věku 9–14 let. Ve stylu té nejúžasnější myšlenky schola ludus Jana Amose Komenského vytváříme prostor, kde se děti mají skutečně na co těšit.

Němčina pro děti a mládež

Díky podpoře Jihočeského kraje jsme pro Vás vytvořili jedinečnou vzdělávací platformu, kde se s němčinou setkáte doslova na každém kroku. A to nejenom fyzicky, ale i interaktivně. Je úžasné vnímat, nakolik jsme s našimi německy mluvícími sousedy provázaní a nakolik jsou oni podobní nám. Však často slyšíte od druhých, kolik umíš jazyků, tolikrát si člověkem. Protože v každém jiném dalším jazyce vnímáme okolní svět trochu jinak - a zároveň jsme svým okolím jinak vnímáni my sami. Je to taková úžasná, fascinující skládačka našeho bytí, a bylo by škoda neumět rozumět svým sousedům, s nimiž máme skutečně mnoho společného. Umět si rozumět, chápat se a mluvit spolu. To je přece fajn!

Brány nových světů se otevírají!

Germanica LudusGermanica Ludus

Proč ludus? Obecně platí, že děti se nejvíce učí nápodobou, prožitkem, hrou a že jsou vedeny hlavně svou přirozenou zdravou zvědavostí. Takže taková němčina hrou, ale hlavně jednoduše... hravě!

Proč res germanica? To je všechno, co má co společného s němčinou. Takže nejenom jazyk, ale i země, lidé, kultura, trochu historie, trochu zeměpisu, nebo i trochu literatury, vaření či online kvízů a setkávání. Dále divadlo, kino, písničky, příroda a cestování. Ano, i cestování, protože na plánu jsou i výjezdy do blízkého příhraničí, kde si pak všichni mohou naživo vyzkoušet, co se naučili.

Takový jeden velký a pestrý Ein Kessel Buntes!
S námi vás němčina bude bavit!

Podat přihlášku Jak probíhají kurzy

Němčina pro děti

Jak probíhají
kurzy němčiny
pro děti?

Hodiny probíhají interaktivní formou – společně si hrajeme, jsme kreativní a hlavně se přitom učíme němčinu. Jsme tu pro všechny, děti mladšího, ale i staršího školního věku, které potřebují s němčinou pomoc, a jde nám o to, aby je němčina bavila a měli ji rádi.

A když chceme, aby naši mladí kurzisté převedli své znalosti také do praxe, připravujeme spolupráci s bavorskými a rakouskými školami. Pokud je to jen trochu možné, vyrážíme na konci školního roku společně na výlet.

Čerpáme především ze zkušeností nabytých v projektu Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu, v rámci kterého byla němčina v jižních a západních Čechách podpořena na celkem osmdesáti mateřských, základních a středních školách včetně víceletých gymnázií.

Němčinu si touto formou výuky s velmi pozitivním ohlasem prošlo více než 1 000 dětí. Nyní chceme tuto ověřenou metodu, při níž je výuka cíleně kombinována s jazykovou animací, spoustou krásných her a písniček, nabídnout i Vašim dětem!


Podat přihlášku

Hallo alle,

ich bin Vanda, in Deutschland nennt man mich oft Fanda, das ist lustig, denn Fanda ist mein Bruder :) Ich bin erst 13, aber meine Mama sagt, ich bin schon alt genug, um zur Oma alleine mit dem Bus zu fahren. Meine Oma wohnt nämlich in Deutschland, und da muss man sich schon irgendwie verständigen... Irgendwie? Natürlich auf Deutsch :) Ich lerne Deutsch seit jeher... und finde es toll, beide Sprachen zu sprechen: Deutsch und Tschechisch...

Lernst du auch Deutsch? Noch nicht? Und magst du Fremdsprachen und Reisen? Vielleicht bist du auch so neugierig wie ich... :)

Komm, und lerne mit. Es ist lustig, es macht Spaß! Und wie meine Eltern immer sagen, mit Deutsch kommst Du weiter... Das kann ich noch nicht bestätigen, aber ehrlich gesagt, ich habe schon jetzt viele gute Freunde nicht nur bei uns, sondern auch in Bayern und auch in Linz, mit denen wir Vieles unternehmen.

Komm doch, wir werden gemeinsam Deutsch sprechen und Land und Leute kennen lernen.

Vanda

Vanda

Souhrnné informace o kurzu

Cena kurzu za pololetí 1 900 Kč.
Cena kurzu za školní rok 3 500 Kč*.

*zvýhodněná cena platí při jednorázové úhradě na začátku školního roku


Jak podat přihlášku?

Registrovat do kurzu se můžete na e-mailové adrese info@goethecentrum.cz anebo přes přihlašovací formulář níže.

Registrace do kurzu

Podáním přihlášky vyjadřujete souhlas s Obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Jak kurzy probíhají?

  • Doba vlastní výuky v kurzu je vázána na akademický rok JU, kurzy jsou tudíž zahajovány zároveň s aktuálně vyhlášeným zimním semestrem, resp. letním semestrem. Start zimního semestru bývá obvykle v druhé polovině září, letní semestr bývá zahajován v druhé polovině února. Více informací k zahájení kurzu Germanica ludus naleznete v sekci Nabídka kurzů.
  • Výuka v průběhu jednoho semestru se rovná 15 prezenčním setkáním s časovou dotací 30 vyučovacích jednotek. Vyučovací jednotkou se rozumí 45 minut výuky.
  • Kurzy němčiny pro děti probíhají jedenkrát týdně, a to ve středu či čtvrtek od 14:30 do 16:00 hodin. (90 minut výuky). Středeční kurzy jsou pro děti ve věku 12–14/15 let, čtvrteční pak pro mladší od 9 let. Výuka je vedena zkušenými učiteli německého jazyka, a to především hravou a zážitkovou formou ve skupinkách 5–8 dětí. Navíc v příjemném a tvůrčím prostředí Goethe centra JU.
  • Děti mají k dispozici učebnice, díky čemuž mohou rodiče snáze sledovat jejich pokroky. V průběhu roku se tak naučí zvládat základní gramatické jevy němčiny, vyjadřovat se jednoduše k blízkým tématům, mluvit o své rodině a kamarádech, oblíbených činnostech, atp. V průběhu roku mají děti možnost otestovat své znalosti s rodilými mluvčími, či se účastnit společného výjezdu do spřátelené školy v zahraničí.
  • Našimi kmenovými učebnicemi jsou „Paul, Lisa a Co.“ a „Dabei“ německého nakladatelství Hueber Verlag. Dále průběžně vytváříme vlastní metodické a učební podklady.
  • Cílem našeho kurzu je nebát se mluvit, ztratit ostych a zbavit se strachu z chyb. Chceme Vaše děti pozitivně motivovat k dalšímu učení, protože němčina je do budoucna fakt dobrou devizou pro každého. V případě, že chcete docílit jisté následnosti a kontinuity výuky pro své děti, doporučujeme přihlásit Vaši ratolest na celý školní rok.

Chcete vědět víc?

Přijďte se k nám podívat osobně, či nás kontaktujte na e-mailu info@goethecentrum.cz nebo telefonicky na čísle 724 503 704. Wir sind gerne für Sie da!


Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bylo coby vzdělávací instituce na základě rozhodnutí č.j. MSMT-3299/2021-2 zařazeno do seznamu institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Statut Goethe centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Další akreditované programy MŠMT Goethe centra JU v rámci Celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.