Deutschkurse im Herbst 2023

Kurzy němčiny budou zahájeny v týdnu od  25. 9. 2023.

Registrovat do kurzu se můžete do 11.  9. 2023!

Vzhledem k omezenému počtu max. 8 frekventantů v jednom kurzu bude brán zřetel na datum došlé závazné přihlášky. Minimální počet účastníků v kurzu je 4. V případě nenaplnění kapacity si vyhrazujeme právo upravit délku či cenu jednotlivého kurzu, příp. kurz neotevřít.

Účast zájemců v jednotlivých kurzech vypsaných na tento semestr podléhá výsledkům rozřazovacího testu, který je nutno absolvovat prezenčně v kanceláři GOETHE CENTRA JU - týká se nových zájemců o účast v kurzech GC JU. Tento test lze vykonat individuálně po domluvě se zaměstnanci GC JU.

Nabízené kurzy vedou postupně k možnosti skládat mezinárodní zkoušky z němčiny Goethe-Zertifikat.

Vyplněnou přihlášku - ke stažení níže - je nutno poslat a kurzovné uhradit nejpozději  do  11. 9. 2023 hotově v GOETHE CENTRU JU nebo převodem na účet Jihočeské univerzity (zde platí datum splatnosti uvedené na faktuže), a to na základě vystavené faktury. Způsob platby uveďte v přihlášce.

Pokud není stanoveno jinak, cena kurzu neobsahuje cenu učebnice. Nabízíme možnost zakoupení patřičných učebnic za zvýhodněné ceny v prvním týdnu zahájení kurzů.

Přihláška včetně všeobecných platných podmínek do kurzů GOETHE CENTRA JU ke stažení zde

       

1. Standardní kurzy němčiny

Hodinová dotace 1 x 90 minut týdně, celkem 15 týdnů
A1, A2, B1 dle SERR pro jazyky, učebnice Schritte international/Schritte international neu 1 - 6

Pokračujícím kurzistům, seniorům a zaměstnancům JU posyktujeme slevu 10%.
Rezervujte si svou účast v kurzu prostřednictvím registračního formuláře.

A1/1 pondělí 16:30 - 18.00 3900,-
A1/2 čtvrtek 17.30 - 19:00 3900,-
A1/3   úterý  18.00 - 19.30 3900,-
A1/4 pondělí 16:00 - 17.30 3900,-
A2/1 úterý 16.30 - 18.00 3900,-
A2/2 středa 16.00 - 17.30   3900,-
A2/3 čtvrtek 17.30 - 19.00  3900,-
A2/4 pondělí 18:00 - 19:30  3900,-
B1/1 pondělí 18.00 - 19.30 3900,-
B1/2 čtvrtek 16:00 - 17.30 3900,-
B1/3 pondělí 16:30 - 18:00 3900,-
B1/4 úterý 16.30 - 18.00 3900,-


Hodinová dotace 1 x 90 minut týdně, celkem 15 týdnů
B2 dle SERR pro jazyky, učebnice Sicher, vlastní materiály lektora.

Pokračujícím kurzistům, seniorům a zaměstnancům JU posyktujeme slevu 10%.
Rezervujte si svou účast v kurzu prostřednictvím registračního formuláře.

B2/A čtvrtek 16.00 - 17.30  3900,-
B2/B středa 16:30 - 18:00 3900,-
B2/C pondělí 17:15 - 18.45 3900,-
B2/D úterý 15:30 - 17:00 3900,-2. Speciální a konverzační kurzy němčiny 

Hodinová dotace 1 x 90 minut týdně, celkem 15 týdnů, vlastní materiály lektora.

Pokračujícím kurzistům, seniorům a zaměstnancům JU posyktujeme slevu 10%.
Rezervujte si svou účast v kurzu prostřednictvím registračního formuláře.

A2+ středa Deutschtraining/Grammatik 08.00 - 09.30 4500,-
B1+ pátek Deutschtraining/Kommunikation 08:00 - 09:30 4500,-

 

3. Vzdělávací programy s akreditací MŠMT

Hodinová dotace 1 x 90 minut týdně, celkem 15 týdnů, v ceně kurzu je zahrnuta učebnice a další materiály. Kurzy jsou akreditovány MŠMT a spadají do programu Celoživotního vzdělávání JU. Více iinformací naleznete zde.

Kapacita omezena. Rezervujte si svou účast v kurzu prostřednictvím registračního formuláře.

B2  sobota  Vademecum I. Basiswissen DaF 08:30-14:00 7 900,-
C1 pondělí  Vademecum II. Sprachkurs C1 15:30-17:00 7 900,-
C1 listopad Deutsch im Context* dvoudenní soustředění  4.900,-

*Dvoudenní vzdělávací seminář ve spolupráci s metodicko-vzdělávacím zařízením pro pedagogy Contexta s.r.o.

Pozn. Program Vademecum I. bude realizován v LS 2024 

3. Přípravné kurzy ke zkouškám Goethe-Zertifikat

Hodinová dotace 1 x 90 minut týdně, celkem 15 týdnů, příprava ke zkouškám v únoru 2023
B1, B2 dle SERR pro jazyky, vlastní materiály lektora, výběr z modelových testů.

Rezervujte si svou účast v kurzu prostřednictvím registračního formuláře.

B1 úterý Příprava Goethe-Zertifikat B1 16.30 - 18:00 5900,-
B2 čtvrtek Příprava Goethe-Zertifikat B2 16:00 - 17:30 5900-
  

4. Kurzy němčiny pro děti a mládež

Hodinová dotace 1 x 90 minut týdně, celkem 15 týdnů, pro děti ve věku 8 - 12, resp. 13 - 16 let, vlastní materiály lektora, němčina hrou a hravě, spoustu písniček a soutěží, formou projektové výuky.

Rezervujte si svou účast v kurzu prostřednictvím registračního formuláře.

A1  středa Germanica ludus I. 

14:30 - 16:00

 1900,- 12 - 15 let
A1  čtvrtek Germanica ludus II. 14:30 - 16:00 1900,- 8 - 11 let

 
5. Kurzy němčiny U3V

Hodinová dotace 1 x 90 minut týdně, celkem 15 týdnů, pro všechny věčně mladé, kteří se stále chtějí vzdělávat a setkávat se se svými vrstevníky.

Pokračujícím kurzistům, seniorům a zaměstnancům JU posyktujeme slevu 10%.
Rezervujte si svou účast v kurzu prostřednictvím registračního formuláře.

A2  středa Deutsch Berliner Platz  10:30 - 12:00  1900,-
B2  středa  Konverzace B2 16:00 - 17:30 2900,-

 
6. Kurzy němčiny online

Kurzy jsou koncipovány distančně, 60 minut online konverzace, vlastními materiály lektora. Malé skupiny kurzistů, pravidelná setkání každý týden ve virtuální učebně. Zamšřeno především na aktuální témata ve společnosti. 

Pokračujícím kurzistům, seniorům a zaměstnancům JU posyktujeme slevu 10%.
Rezervujte si svou účast v kurzu prostřednictvím registračního formuláře.

B2 Konverzace dle domluvy  15 týdnů 3200,-
C1 Konverzace dle domluvy  15 týdnů 3200,-

 
7. E-learning

Momente
Kurz němčiny pro věčné začátečníky s rychlou progresí. Individuální tempo učení, doprovodné konzultace s tutorem, Konverzační setkání ve virtuální učebně. Zcela interaktivní učebnice, flexibilní učení, průběžné sledování vlastního postupu. Okamžitá zpětná vazba a komentáře k volnému psanému projevu. Zahájení kurzu ve stanoveném termínu. Postupně,  svým vlastním tempem, za doporovodu kvalifikovaných lektorů. 

Im Berufssprachkurs
Orientace v pracovní sféře, kombinace samostudia s live online setkáními. Před zahájením kurzu je třeba absolvovat rozřazovací test.

A1  e-learning Ein paar Momente für Deutsch    zimní semestr 2023 5900,-
B1 e-learning Im Beruf   zimní semestr 2023 5900,-

8. Pomaturitní studium němčiny B1

Více informací k Pomaturitnímu studiu zde.

 

Nabídka vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT

S námi to dáte!