Goethe Centrum Franz Kafka

Franz
Kafka

Na rok 2024 připadá 100. výročí od Kafkova úmrtí.
Pojďme si tuto mimořádnou osobnost společně připomenout a pohlédnout na něj dnešníma očima.

Kafka 100   Program

Kafka
100

Franz Kafka patří mezi intelektuální hvězdy 20. století, inspiroval desítky umělců různých uměleckých oborů, jsou o něm pořádány konference a psány knihy. Spisovatel a pražský rodák Franz Kafka ale ovlivnil i nazírání na postavení člověka v moderní společnosti, nahlédl za kulisy moci. Přesto - či právě proto - se jeho život i dílo vzpírá jednoznačným interpretacím.

Franz Kafka

O Franzi Kafkovi je toho napsáno hodně. Možná až příliš. Tak moc, že může být tento autor pro mnohé až odstrašující. Strach jako pocit je v jeho dílech či korespondenci cítit velice silně. Strach z odloučení, strach z odmítnutí, strach či obava, zda je pro své okolí dost dobrý? Obava z toho, že nikam pořádně nezapadá, že je jiný…? Ale nenechme se odradit. I když se Franz Kafka podobnými pocity neustále zabýval a přemítal o nich, rád žil životem veselým, všímavým a dosti zajímavým. Měl skvělé pozorovací schopnosti a rád se smál.

Kafkovou mateřštinou byla němčina, ale hovořil také česky. Mileně Jesenské v květnu 1920 napsal: „Nikdy jsem mezi německým národem nežil. Němčina je mi mateřštinou, a proto pro mě přirozená, ale čeština je blízká mému srdci.“

František byl jedním z nás…!


Narodil se 3. července 1883 židovským rodičům v Praze a dá se říci, že Praha byla místem, které ho po celý život nepustilo. Po létech strávených na gymnáziu a po studiu práv, jež završil v roce 1906 promocí, absolvoval nejprve jednoletou odbornou právní praxi, po které nastoupil v roce 1907 do pražské filiálky pojišťovací společnosti Assicurazioni Generali. Rok nato začal pracovat v Dělnické úrazové pojišťovně Arbeiter-Unfall-Versicherung-Anstalt, kde působil až do nástupu své předčasné penze v roce 1922.

Až na několik málo časových úseků žil Kafka celý život u svých rodičů, dva pokusy založit svou vlastní rodinu ztroskotaly. Vztah, který budoval především díky dopisové komunikaci s Felice Bauer, jež pocházela z Berlína, kterou poznal v roce 1912 a se kterou se v roce 1914 zasnoubil, ukončil po několika vztahových krizích v zimě 1917/1918. Na začátku roku 1919 poznal Julii Wohryzkovou. Ta pocházela z Prahy, ještě téhož roku na podzim se s ní zasnoubil, avšak o rok později se veškerých plánů na společnou budoucnost vzdal. Důvodem bylo vzplanutí a obdiv k již provdané Mileně Pollakové. Na kolik to však byla ta opravdová láska…?

Kafka hodně a rád cestoval. Osobně navštívil a pobýval hned v několika tehdejších lázeňských centrech, jež tehdy byly tehdy v módě. Ať už to byly Mariánské lázně či Karlovy Vary nebo Merano, severomořský Helgoland či Nordeney, pobaltské Travemünde nebo Lübeck, Graal-Müritz či dánský ostrov Falster. Zaplaval si například v Curyšském jezeře, v Lago Maggiore či na Gardě. Koupal se v Seině i ve Sprévě, svůj čas trávil v takových metropolích, jako jsou Berlín, Budapešť, Miláno či Mnichov, Paříž, Vídeň nebo Curych. Horský vzduch si užíval třeba v Krkonoších, Harzu, v Tatrách nebo v Alpách. Procestoval Švýcarsko a Severní Itálii či Jižní Tyrolsko. Na lodi křižoval Vierwaldstätter See u Lucernu, a Lugano, či Jaderské moře od Terstu až do Benátek. K tomuto výčtu je však třeba připočítat i kratší výjezdy do Výmaru, Lipska, Drážďan, či četné služební cesty po západních a severních Čechách.

Pro poslední Kafkova léta jsou typické několikaměsíční pobyty v lázeňských penzionech a sanatoriích, od kterých si sliboval zmírnění potíží a bolestí, pokud ne rovnou uzdravení od tuberkulózy plic. První náznak této choroby přišel v noci v srpnu roku 1917, kdy Franz Kafka dostal silný záchvat kašle s krvácením. Téměř osm měsíců strávil pak u své sestry Ottly na venkově v Siřemi u Žatce v západních Čechách, na statku, na kterém se Ottla zoho času učila hospodařit a vést ho. Po tomto pobytu mu byla diagnostikována plicní fibróza. V roce 1918 se však Kafka nakazil tehdy silně rozšířenou španělskou chřipkou a tuberkulóza pak zaútočila naplno. Navzdory všem snahám a podstoupené léčbě se již nedala zastavit. Franz Kafka zemřel na její následky 3. června 1924 v nedožitém 41. roce svého života, v léčebném sanatoriu v Kierlingu u Klosterneuburgu v Dolním Rakousku.

Zdroj: Volně přeloženo z knihy Kafkas Familie Ein Fotoalbum, nakladatelství Klaus Wagenbach Berlin, 2024

Je mi dáno mít požitek z lidských vztahů, není mi však dáno je prožívat…

Program Kafka 100

Program
Kafka
1924—2024

Akce GC k výročí Kafka 100 Další akce k výročí Kafka 100

Výstava: Kafka Komplett 06—10/2024
prostory Goethe centra JU

Je nám velikou ctí moci prezentovat právě v jubilejním roce Franze Kafky 2024 výstavu plakátů KOMPLETT KAFKA, která vznikla díky spolupráci německého výtvarníka Nicolase Mahlera s literárním domem Literaturhaus ve Stuttgartu. Díky podpoře Goethe-Institutu tak můžeme nabídnout tuto jedinečnou výstavu i u nás v Českých Budějovicích.

Franz Kafka nejenomže psal prózu, ale také vášnivě kreslil: "Víš, kdysi jsem byl velkým kreslířem," napsal roku 1913 takovým skoro hrdým tónem své snoubence Felice Bauer o svých uměleckých ambicích. Jeho kreslení ho kdysi "uspokojovalo více než cokoli jiného". Čím více bychom ho tedy mohli uctít v roce jeho významného jubilea než komiksovou biografií? A ještě navíc od Nicolase Mahlera, který má podobně minimalistický kreslířský styl jako Kafka?

Nicolas Mahler tak zde nepřekonatelně vtipně ztvárňuje Kafkův život a dílo a neustupuje ani před těmi největšími otázkami: Proč selhal Kafkův plán napsat sérii levných průvodců? Kdo napsal pokračování jednoho z jeho nejdůležitějších děl, "Proměna Gregora Samsy zpět"? A jak to bylo s "Bílou otrokyní"? Odpovědi a mnohem více lze nalézt v Komplett Kafka. (Zdroj: Suhrkamp Verlag)

K jednotlivým plakátům jsou k dispozici i pracovní listy a metodicky zpracované učební materiály. Vše naleznete online v sekci Deutschstunde.

V rámci výstavy nabízíme i workshop pro školy, termín na domluvě. Kapacita omezena. Prosím kontaktujte nás.

Více informací

Přednáška: Žargon, nebo jazyk? 05/06/2024 od 18 hod
prostory Goethe centra JU

V přednášce Žargon, nebo jazyk? Pohled na jidiš a jidiškajt očima Franze Kafky a jeho přátel Štěpán Balík představí základní rysy tohoto jazyka vycházejícího z aškenázské tradice evropských Židů. V souvislosti s letošním stým „járcajtem“ (výročím úmrtí) FK se zaměří na jeho zájem o jidiš, jidiškajt jako o projev autentického židovství. Kafka v Praze na Židovské radnici v únoru 1912 vyslovil přednášku Řeč o jazyce jidiš (Rede über die jiddische Sprache), která předcházela večeru věnovanému východojidišovým básníkům. Zájem o východní židovský okruh sdílel s dalšími svými přáteli, a to s Hugo Bergmannem a Jiřím Mordechajem Langerem. V této souvislosti se lze zamyslet nad jazykovým základem, mateřštinou těchto autorů. Byla to němčina, resp. čeština, nebo snad židovská němčina, resp. čeština?

Více informací

Prezentace: Kafka 2024 termín bude upřesněn
Goethe-Institut Praha

Více informací o akci pro vás připravujeme

Exkurze: Setkání na hranici 18/06/2024

V duchu letošního 100. výročí od úmrtí Franze Kafky jsme se rozhodli následovat tohoto mimořádného autora po jeho stopách a dát si s ním rande v Gmündu – tak, jak si zde i on před více než 100 lety naplánoval své dostaveníčko s Milenou Jesenskou. Právě tady, dnes na česko-rakouské hranici, přímo v centru kdysi jednoho, dnes již „dvojího“ města, se dobře zrcadlí naše dějiny i naše osudy – vše to, co máme společného, ale i to, čím jsme odlišní.

„Nikdy jsem mezi německým národem nežil. Němčina je mi mateřštinou, a proto pro mě přirozená, ale čeština je blízká mému srdci.“

Vztah Franz Kafky a Mileny Jesenské nám bude inspirací: Dopoledne navštívíme rakouskou střední školu, kde se společně vzdělávají a na budoucí kariérní život připravují čeští a rakouští studenti, v poledních hodinách si připomeneme velkou „nenaplněnou“ lásku dvou výjimečných osobností, a to na pozadí politických událostí a morálních standardů tehdejší doby. Odpoledne pak zavítáme do tradiční c. a k. textilní továrny ve Weitře, která byla v provozu ještě donedávna.

Rozhodně nás však čekají zajímavá setkání, která si nemůžete nechat ujít.

Více informací

Kvíz online 05—06/2024

A pokud si chcete s námi zasoutěžit, neváhejte. Máme pro Vás nachystáno pár jednoduchých otázek týkajících se této mimořádné osobnosti.

Více informací

Seminář: Kafka trochu jinak 12/06/2024 od 10 do 13 hod

Workshop pro školy DVPP ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem pod vedením Petry Čihákové, autorky projektu Knihy trochu jinak, je určený pro učitele jazyků s fokusem na literaturu.

Přijďte se s námi nechat inspirovat a objevit literaturu skrze nové oči!

Srdečně Vás zveme k mimořádnému pedagogickému setkání, při kterém se vydáme na objevnou cestu do světa Franze Kafky – a to z trochu jiné perspektivy! Naše událost spojená s projektem Knihy trochu jinak se bude odehrávat ve třech hodinách plných inspirace a objevů.

Seznámíme se s projektem Knihy trochu jinak. Prodiskutujeme autorská díla žáků a žákyň základních a středních škol, která vznikla na motivy osobnosti a díla Franze Kafky. Představíme cíle a smysl projektu v jehož očích je klasická literatura snad stále a pořád COOL. Zaměříme na poznání skutečného Franze Kafky. Prozkoumáme ho skrze četbu jeho dopisů, deníků a knih, abychom odhalili nové aspekty jeho osobnosti a díla. Nakonec se vydáme na neobvyklou exkurzi do světa Kafkova okolí. Představíme videa a luštění, ve kterém Kafka potkává osoby ze svého života, postavy ze svých knih a významné sochaře, kteří se inspirovali jeho osobou k vlastní tvorbě. Zároveň se seznámíme s dalšími inovativními výukovými metodami, které přináší žáci a studenti zapojení do projektu Knihy trochu jinak.

Projekt Knihy trochu jinak má záštitu MŠMT a NPI.

Více informací

Büchertisch 06/2024

Více informací o akci pro vás připravujeme

Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".

OK

Nastavení cookie

Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.

Souhlasím se všemi