ŽARGON NEBO JAZYK?

Přidáno 16. 05. 2024

ŽARGON NEBO JAZYK?

Dovolte nám v souvislosti s letošním stým „járcajtem“ - výročím úmrtí - Franze Kafky nabídnout přednášku v češtině, ve které se zaměříme právě na jeho osobnost ve vztahu k jidiš,  a vůbec jidiškajt jako projevu autentického židovství.

Pohled na jidiš a jidiškajt očima Franze Kafky a jeho přátel

Ve středu, 5. 6. 2024 od 18.00 hodin v Goethe centru JU

Štěpán Balík nám představí základní rysy tohoto jazyka vycházejícího z aškenázské tradice evropských Židů.

Kafka v Praze na Židovské radnici v únoru 1912 vyslovil přednášku Řeč o jazyce jidiš (Rede über die jiddische Sprache), která předcházela večeru věnovanému východojidišovým básníkům. Zájem o východní židovský okruh sdílel s dalšími svými přáteli, a to s Hugo Bergmannem a Jiřím Mordechajem Langerem. V této souvislosti se lze zamyslet nad jazykovým základem, mateřštinou těchto autorů:  Byla to němčina, resp. čeština, nebo snad židovská němčina, resp. čeština? 

To je otázka...!

 

PhDr. Štěpán Balík  Ph.D. je bohemista a slavista.
Působil jako lektor češtiny na Jagellonské univerzitě v Krakově. Založil zde a spoluorganizoval Český stůl. Po absolvování doktorského studia působil jńa FF JU v Českých Budějovicích. Je rovněž členem Centra pro studium holokaustu a židovské literatury na FF UK. Věnuje se judeoslovanské literární a jazykové komparatistice, šoa v české a polské literatuře, stereotypům v jazyce a literatuře, problematice literární identity a židovskému etnolektu češtiny. V současnosti působí jako odborný asistent na Katedře českého jazyka a literatury PF ZČU.

Těšíme se na Vás!

Na akci se přihlašujte prostřednitvím registračního formuláře do 1. 6. 2024.

Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".

OK

Nastavení cookie

Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.

Souhlasím se všemi