BÜCHERWURM SÜDBÖHMEN 2017

Přidáno 11. 01. 2017

BÜCHERWURM SÜDBÖHMEN 2017

Jihočeský knihomol je tu opět po roce.
Přicházíme za vámi již s 2. ročníkem soutěže v předčítání v němčině!

Obracíme se na všechny žáky základních a středních škol, kteří se učí německy. Nezáleží na tom, jak dlouho. Podstatná je snaha správně a výrazně německy číst. Je tu totiž 2. ročník soutěže Bücherwurm / Knihomol 2017 – soutěže v předčítání v němčině!

Průběh soutěže:
Žáci z přihlášených škol budou rozřazeni do různých kategorií dle věku a typu školy. Nejprve absolvují školní kolo a poté ten nejlepší z každé školy postoupí do finále, které se bude konat zároveň na třech místech České republiky, a to v Goethe centru JU v Českých Budějovicích, v Goethe-Zentru v Pardubicích a v Německé knihovně Olomouc. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získají krásnou knížku a pozvánku do Goethe-Institut Prag, kde budou mít možnost nahlédnout do zákulisí této velké kulturní instituce. Výprava vítězů do Prahy se uskuteční v červnu 2017.

Co soutěž obnáší:
Úlohou účastníků soutěže je přečíst krátký úryvek ze zadaného německého textu (max. 5 minut) s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem.  Zkrátka zaujmout co nejvíce posluchače a vtáhnout je do děje. Všechny školy, které se do soutěže přihlásí, obdrží jako poděkování výtisk soutěžní knihy.

______________________________________________________________

Kategorie:

I. základní školy: žáci 2. stupně ZŠ bez ohledu na dobu, po kterou se učí německy

II. nižší gymnázia: žáci primy – kvarty osmiletého gymnázia

III. gymnázia: žáci kvinty – oktávy osmiletého gymnázia a žáci 1. –  4. ročníků gymnázií

IV. obchodní akademie, střední odborné školy, odborná učiliště; ze soutěže jsou nadále vyřazeni studenti vyšších odborných škol

V. speciální kategorie pro žáky a studenty z dvojjazyčných rodin a pro ty, kteří pobývali déle než 3 měsíce v nějaké německy mluvící zemi (platí pro všechny typy škol)

VI. "kreativní" kategorie - nechcete "jenom" předčítat, nýbrž raději hrát divadlo, tancovat nebo zpívat? V nové kategorii VI můžete dělat cokoliv sami, nebo v týmu. Vaše vystoupení ALE

1. musí mít jasný vztah ke knize "Momo"
2. nesmí trvat déle než 5 minut a
3. musí být v němčině.

______________________________________________________________________

Každá škola vyšle do finále příslušné kategorie jednoho zástupce, pouze základní školy mohou vyslat po jednom zástupci z prvního a druhého stupně. Soutěžící, kteří v posledních dvou ročnících soutěže obsadili 1. místo, se sice mohou zúčastnit i dalších ročníků, ale pouze mimo soutěž; umožní tak zvítězit i ostatním a nikdo nebude z účasti vyloučen. Každý rok pozveme jednoho z vítězů do poroty soutěže. Soutěžící, kteří v předcházejících ročnících soutěže obsadili 2. nebo 3. místo, se mohou soutěže zúčastnit bez omezení.

Do soutěže se mohou přihlásit soukromě i žáci jazykových škol, pokud se soutěže nezúčastní jejich základní či střední škola. Pokud se jejich škola do soutěže přihlásila, musí projít školním kolem. Samozřejmě se musí zařadit do příslušné kategorie.

_______________________________________________________________________

Pokyny pro školní kola:
Nečte se samozřejmě celá kniha, ale pouze určité části z ní.  Každá kategorie bude číst z jiné kapitoly. Patřičnou kapitolu od nás dostanete v německé verzi po uzávěrce přihlášek, tedy po 17. 2. 2017. Sami předčítající (popř. ve spolupráci s učitelem němčiny) si vyberou určitý úsek textu z kapitoly k předčítání (cca 2 stránky, max. 5 minut). O vítězi rozhodnou spolužáci a učitelé (záleží na možnostech a rozhodnutí vyučujících, o průběhu školního kola rozhoduje škola). Škola oznámí do 31. března 2017 jméno vítěze. Ten postoupí do finále, které proběhne v dubnu 2017 (přesný termín bude upřesněn) v prostorách Jihočeského divadla (Na Půdě) v Českých Budějovicích.

Pokyny pro finále
V každé kategorii se bude číst stejná kapitola knihy jako ve školním kole. Úsek textu si vybere předčítající sám (max. 5 minut). Část, kterou si vybral, nám předem sdělí (strana, začátek textu od slov - konec textu do slova, strana) mailem do 31. března 2017. Může se samozřejmě stát, že někteří soutěžící budou číst stejnou část textu, což není na závadu. Vítěze určí vícečlenná porota na základě hodnotících kritérií.

_________________________________________________________________

Hodnotící kritéria:

1. Interpretace a výraz (max. 15 bodů)
Pochopil předčítající atmosféru a náladu textu? Je schopen ji zprostředkovat posluchačům? Není třeba přehánět gestikulaci ani se pokoušet o herecký výkon!

2. Technika čtení (max. 15 bodů)
Jistota, plynulost, tempo, důraz, větná melodie; přeřeknutí nepřeceňovat!

3. Fonetika, výslovnost (max. 10 bodů)
Správná výslovnost hlásek a slov; Může na základě chybné výslovnosti dojít k nedorozumění?

(Kategorie VI bude mít vlastní kritéria) 

_________________________________________________________________

Jakou knihu jsme pro vás vybrali?                       

Pro druhý ročník Jihočeského knihomola jsme vybrali „Momo“ (Děvčátko Momo a ukradený čas) od Michaela Endeho, jednu z nejpůsobivějších knih pro děti, kterou do češtiny přeložila Milada Misárková.

Kniha vypráví alegoricky o životě, civilizaci, o způsobu myšlení a o světě většiny dospělých.

Děvčátko Momo je zdánlivě bezbranné dítě, jenž je však obdařeno jedinečnou schopností naslouchat druhým, nechat je vyprávět a rozvíjet fantazii. A je to právě Momo, která si jediná uvědomí, jaké nebezpečí se nenápadně vkrádá do našeho lidského světa. Jsou jím podivní šedí pánové, kteří kradou lidem čas. Daří se jim je totiž velmi úspěšně přesvědčovat, že mají pracovat stále rychleji, urputněji, aby uspořený čas uložili do záložny a teprve později si ho užili i s úroky. Lidé se začínají měnit, najednou se jim nedostává potřebného času ani na děti, a proto je odkládají do ústavů. Plně se věnují pouze hromadění času, který postupně ze světa mizí. Kdo najde správce času? Kdo přelstí zloděje a vrátí lidem „ušetřený“ čas? Jedině snad malá Momo…

Michael Ende (1929 – 1995) patří k jedněm z nejpopulárnějších autorů 20. století v Německu, především kvůli enormnímu úspěchu jeho dětských knih. Psal ovšem i knihy pro dospělé a o svých dílech ostatně říkával, že jsou určeny „pro děti od 80 do 8 let“. Prostředí jeho knih surrealisticky kombinuje realitu a fantasii, realita díla je často zrcadlem našeho světa. Jeho nejznámějším dílem je Nekonečný příběh (Die unendliche Geschichte) o ceně vzpomínek a důležitosti fantasie a Děvčátko Momo a ukradený čas (Momo) o světě, kde „Šedí páni“ začnou lidem krást čas.

_____________________________________________________________________________

Uzávěrka přihlášek je 17. února 2017.
Stačí zaslat krátký e-mail s potvrzením vašeho zájmu o účast v soutěži. Uveďte prosím název a adresu školy, jméno učitele, se kterým budeme moci během soutěže komunikovat, a samozřejmě kontakt.

Těšíme se na vaši účast!


momo.png

 

 Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".

OK

Nastavení cookie

Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.

Souhlasím se všemi