Celoživotní vzdělávání s akreditací MŠMT

Zaměřeno na učitele němčiny!

Jedinečná nabídka nejenom pro ty, kdo jsou teprve na začátku své němčinářské kariréry, ale i pro ty, kdo chtějí od sebe víc. Tyto vzdělávací kurzy nabízíme v programu Celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jsou akreditovány MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a sestavené na základě mezinárodní vzdělávací koncepce Deutsch lehren lernen německého Goethe-Institutu.

 

Vademecum učitele německého jazyka I.

Pro začínající učitelky a učitele a pro studenty němčiny. V kurzu získáte nejnovější poznatky z oblasti výuky, metodiky a didaktiky němčiny s ohledem na propojení obecného povědomí o česko-německých historických, kulturních a celospolečenských vztazích.

 

Vademecum učitele německého jazyka II.

Jedinečná nabídka pro všechny, kdo chtějí rozproudit své jazykové znalosti. Konverzační jednosemestrální kurz zaměřený na oživení a znovunavrácení aktivních jazykových znalostí. Součástí kurzu je také zahraniční exkurze za účelem navázání dalších kontaktů.

A pro další zájemce o němčinu...

Pomaturitní studium německého jazyka

Tento vzdělávací program akreditovaný MŠMT mohou využít nejenom čerství maturanti, ale i ti, kdo jsou ze školy již delší dobu, chtějí se v němčině dál zdokonalovat a rozproudit své konverzační dovednosti.

Intenzivní prezenční studium němčiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka. Ke studiu se mohou přihlásit především absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoletý jazykový kurz.

Více o programu