Workshopy a semináře

Velice si ceníme toho, že máme možnost nabízet metodické workshopy a semináře pro učitele němčiny. Zaměřujeme se jak na děti a jejich rozvoj, tak na dospělé lektory a učitele němčiny. Někteří teprve začínají a s vyučováním se teprve seznamují, jiní učí již léta a hledají nové přístupy a způsoby v oblasti výuky němčiny. Myslíme si, že němčina je jedním z nejdůležitějších cizích jazyků, neboť nás v tomto jihočeském prostředí bezprostředně obklopuje, a proto rádi motivujeme jak žáky, tak jejich učitele a lektory.

Cílíme na efektivní situační výuku. Žák je bezprostředně zapojen do procesu učení, používá jemu dostupné výrazové a komunikační prostředky. Kromě pasivního přijímání vyučování látky motivuje učitel žáky nejrůznějšími aktivitami, které vedou ke společné tvorbě učebního procesu.


Jste již fundovaným učitelem němčiny nebo teprve začínáte? Nebo jste se rozhodli nastoupit dráhu učitele německého jazyka na některé z našich škol a ještě úplně nevíte jak na to? Máte pochybnosti o tom, co a jak metodicky uchopit, popřípadě si nevíte rady s výukovým materiálem, který máte používat? A možná se prostě jen chcete dozvědět něco nového z metodiky a prodiskutovat to se svými kolegy, či probrat, jaké tituly vycházejí na trhu učebnic a co nejlépe funguje…?

Kapacita je z důvodu aktuálních hygienických opatření omezena do 20 účastníků. 

 

On-line registrace


training-g176a9b2e1-640.jpg

VELKÉ VZDĚLÁVACÍ TURNÉ 2022

Jedná se o ucelenou sérii čtyř metodicko-didaktických vzdělávacích seminářů, které proběhnou v Goethe centru JU v Českých Budějovicích. 
Tyto jsme pro Vás připravili za podpory Jihočeského kraje v rámci Celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s českým zastoupením mnichovského nakladatelství Hueber Verlag. 
Veškeré semináře této vzdělávací řady jsou akreditovány MŠMT.

logos.png

Kdy a co nás tedy v tomto roce čeká? Poznačte si v kalendáři, protože o tyto semináře rozhodně nechcete přijít!

9. března 2022, od 13.00 hod: Ohne Hören kein Sprechen neboli Cesta k mluvení vede přes poslech.
Možnost přihlášení do 28. 2. 2022

7. dubna 2022, od 14.00 hod: Kleine Gesten, große Wirkung – seminář k učebnici Momente.
Možnost přihlášení do 4. 4. 2022

1. června 2022, od 13.30 hod: Efektivní plánování komunikativní výuky němčiny
Možnost přihlášení do 30. 5. 2022

31. srpna 2022 od 09.30 hod: Reálie a projekty zábavnou formou
Možnost přihlášení do 22. 8. 2022

Přihlašujte se prostřednictvím našeho registračního formuláře zde. Kapacita je z důvodu aktuálních hygienických opatření omezena do 20 účastníků. Sledujte průběžně koronavirovou situaci v ČR.

ANOTACE SEMINÁŘŮ

Ohne Hören kein Sprechen

9. března 2022, možnost přihlášení do 28. 2. 2022

Celé generace žáků, studentů, klientů si stěžují, že se potřebují naučit „mluvit“, že mluvení jim nejde. Generace učitelů hledají efektivní cesty, jak tohoto cíle dosáhnout a kladou si otázku, proč je tento cíl tak obtížně dosažitelný. Jenže komunikovat nelze bez dovednosti adekvátního poslechu. Proto chceme dát učitelům v semináři podněty k přemýšlení a nabídnout inspiraci i praktické ukázky k tomu, jak je možné dovednost mluvení a poslechu s porozuměním zajímavým způsobem v hodinách německého jazyka s žáky trénovat. Současně si ujasníme roli učitele v procesu učení a význam správné metodiky při nácviku komunikačních dovedností.

Referentka PhDr. Veronika Hutarová

Kleine Gesten, große Wirkung
Mit Momente, dem Grundstufenlehrwerk der neuen Generation

7. dubna 2022, možnost přihlášení do 4. 4. 2022

Při učení jazyka nejde o biflování obsahu, ale o získávání kompetencí. Velký význam mají v kurzu komunikativní aktivity. Centrálním bodem zůstává kompetence vyučujícího. Nová učebnice Momente nabízí vhodný obsah, který podporuje žáky a studenty, stejně tak jako vyučující v dosažení nových cílů. V semináři se seznámíte se spoustou praktických příkladů pro pestré vyučování bez velké námahy, které můžete použít v různých věkových i úrovnostních skupinách – pro „zahřátí“, k opakování, nebo jako příjemnou změnu vyučovací metody.

Referent: Lukas Mayrhofer

Efektivní plánování komunikativní výuky němčiny

1. června 2022, možnost přihlášení do 30. 5. 2022

Kdo chce na hodinách němčiny pracovat efektivně, potřebuje v první řadě dobře promyšlený plán a dobrý časový management. Jak mohu motivovat žáky pro téma, které budeme probírat? Jak mohu vystavit hodinu, tak aby bylo možné udržet zájem žáků i napětí a aby žáci novou látku dobře zvládli? Jakou roli přitom hrají sociální formy, jak mohu prostřídat aktivity a udržet dynamiku hodiny? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat na semináři za pomocí praktických příkladů. K tomu přidáme tipy, jak je možné program hodiny flexibilně upravit, pokud náš připravený časový harmonogram náhodou stoprocentně nevyjde.

Referentka: Friderike Komárek

Reálie a projekty zábavnou formou

31. srpna 2022, možnost přihlášení do 22. 8. 2022

„Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg“ – chtělo by se citovat z jedné povídky klasika Egona Erwina Kische, když si člověk vzpomene na tradiční výuku reálií v dřívějších letech a starších učebnicích. Memorování faktů je však ve století informačních technologií nejen nudné pro žáky i vyučující, ale také zbytečné. V semináři si ukážeme na konkrétních příkladech, jak lze zprostředkovat žákům a studentům reálie zajímavě a rozvíjet jejich interkulturní kompetenci živým zábavným způsobem.

Referentka: Veronika Hutarová

Na výše uvedené semináře se přihlašujte průběžně do uvedených termínů prostřednictvím našeho registračního formuláře.

Už se na Vás velmi těšíme!

Friderike Komárek žije v České republice od roku 1997. Od roku 2003 vede metodické semináře na Goethe-Institutu, pro nakladatelství Hueber a pro Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN). Je spoluautorkou učebnice Super! a redaktorkou regionálních vydání učebnic Beste Freunde pro ČR a SR. V současné době vyučuje němčinu soukromě a ve firemních kurzech. Má zkušenosti s výukou na středních školách.

Lukas Mayrhofer vystudoval německou filologii, divadelní vědu a romanistiku na univerzitě ve Vídni. Od roku 1999 je lektorem němčiny, působí jak doma, tak i v zahraničí. Je rovněž autorem učebních materiálů nakladatelství Hueber. Vede a organizuje semináře v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Vyučuje na Fachhochshule Wien.

Veronika Hutarová pochází z Berlína. Studovala germanistiku na Karlově univerzitě, učila němčinu na gymnáziu a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2001 pracuje jako reprezentantka pro nakladatelství Hueber a působí též jako lektorka ve vzdělávání učitelů NJ v Česku a na Slovensku. Každoročně lektoruje desítky seminářů k nejrůznějším tématům.Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".

OK

Nastavení cookie

Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.

Souhlasím se všemi