Nejbližší termíny konání zkoušek GOETHE-ZERTIFIKAT

 

 20. - 21. května 2022

 přihláška a úhrada poplatku do 01. 05. 2022

 Goethe-Zertifikat A2, B1, B2, C1

 27. června 2022

 přihláška a úhrada poplatku do 13. 06. 2022
 Goethe-Zertifikat B1

19. - 20. srpna 2022

 přihláška a úhrada poplatku do 29. 07. 2022  Goethe-Zertifikat A2, B1, B2, C1

11. - 12. listopadu 2022

 přihláška a úhrada poplatku do 21. 10. 2022  Goethe-Zertifikat A2, B1, B2, C1

Termín a způsob přihlášení
Přihlášky přijímáme nejpozději 3 týdny před vypsaným termínem konání jazykových zkoušek včetně platby za zkoušku. Před odesláním přihlášky se seznamte prosím se Zkouškovým řádem a s příslušnými prováděcími předpisy. Spolu s přihláškou nám prosím zašlete rovněž Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů.ZKOUŠKY "NANEČISTO"

Zkoušky Goethe-Zertifikat si můžete vyzkoušet i tzv. "nanečisto". Tyto pretestace v jazykových úrovních B1, B2 a C1 nabízíme za 500 Kč, úroveň A2 za 350 Kč. Je nutno počítat s časovou náročností od 09.00 do cca 14.00 hodin, u úrovně A2 jde o cca 2 hodiny času. Kapacita omezena. Přihlašujte se včas prostřednictvím našeho registračního formuláře.

 

 Goethe-Zertifikat A2
 22. 04. 2022 od 09:00 hodin    registrovat se 
 Goethe-Zertifikat B1  04. 04. 2022 od 09:00 hodin  registrovat se
 Goethe-Zertifikat B2
 22. 04. 2022 od 09:00 hodin  registrovat se
 Goethe-Zertifikat C1  22. 04. 2022 od 09:00 hodin  registrovat se