Nejbližší termíny konání zkoušek GOETHE-ZERTIFIKAT

 

 27. - 28. srpna 2021

 přihláška a úhrada poplatku do 08. 08. 2021 Goethe-Zertifikat A2, B1, B2, C1

 12. - 13. listopadu 2021

 přihláška a úhrada poplatku do 24. 10. 2021

Goethe-Zertifikat A2, B1, B2, C1

 18. - 19. února 2022

 přihláška a úhrada poplatku do 30. 01. 2022 Goethe-Zertifikat A2, B1, B2, C1

Termín a způsob přihlášení
Přihlášky přijímáme nejpozději 3 týdny před vypsaným termínem konání jazykových zkoušek včetně platby za zkoušku. Před odesláním přihlášky se seznamte prosím se Zkouškovým řádem a s příslušnými prováděcími předpisy. Spolu s přihláškou nám prosím zašlete rovněž Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů.ZKOUŠKY "NANEČISTO"

Zkoušky Goethe-Zertifikat si můžete vyzkoušet i tzv. "nanečisto". Tyto pretestace v jazykových úrovních B1, B2 a C1 nabízíme za 500 Kč, úroveň A2 za 350 Kč. Je nutno počítat s časovou náročností od 09.00 do cca 14.00 hodin, u úrovně A2 jde o cca 2 hodiny času. Kapacita omezena. Přihlašujte se včas prostřednictvím našeho registračního formuláře.

 

 Goethe-Zertifikat A2
 15. 10. 2021 od 09:00 hodin    registrovat se 
 Goethe-Zertifikat B1  16. 10. 2021 od 09:00 hodin  registrovat se
 Goethe-Zertifikat B1
 22. 10. 2021 od 09:00 hodin  registrovat se
 Goethe-Zertifikat B2
 15. 10. 2021 od 09:00 hodin  registrovat se
 Goethe-Zertifikat B2  23. 10. 2021 od 09:00 hodin  registrovat se
 Goethe-Zertifikat C1  16. 10. 2021 od 09:00 hodin  registrovat se
 Goethe-Zertifikat C1  22. 10. 2021 od 09:00 hodin  registrovat se