BÜCHERWURM SÜDBÖHMEN 2023

Přidáno 05. 01. 2023

BÜCHERWURM SÜDBÖHMEN 2023

Pro všechny, kdo rádi čtou a mají rádi publikum. Jihočeský knihomol je opět tady!

Přicházíme za Vámi s již 8. ročníkem soutěže v předčítání v němčině!

Obracíme se na všechny žáky a žákyně základních a středních škol, kteří se učí německy. Nezáleží na tom, jak dlouho. Podstatná je snaha správně a výrazně německy číst. Je tu totiž 8. ročník soutěže Bücherwurm Südböhmen aneb Jihočeský knihomol 2023: velká a jedinečná soutěž v předčítání v němčině!

Co soutěž obnáší?

Úkolem všech zúčastněných je přečíst krátký úryvek ze zadaného německého textu (max. 5 minut času) s pokud možno co nejlepší výslovností a patřičným ztvárněním. Zkrátka a dobře: dokázat své posluchače co nejvíce zaujmout a vtáhnout do děje.

Průběh soutěže

Žáci a žákyně přihlášených škol budou dle typu školy a svého věku rozřazeni do jednotlivých kategorií. První fáze soutěže probíhá na školách, dle instrukcí pověřených spolupracujících pedagogů. Na základě absolvování školního kola ti nejlepší předčítači postoupí do regionálního finále, kde se utkají vítězní zástupci již mezi sebou - a to přímo v Goethe centru JU v Českých Budějovicích pod dohledem odborné poroty.

Pro všechny finalisty a výherce je připravena úžasná odměna, všechny školy, jež se do soutěže přihlásí, obdrží jako poděkování výtisk soutěžní knihy. V tomto ohledu věříme, že se na Vašich školách stávající německá knihovnička nadějně rozrůstá.SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 KAT. I        

Základní školy            

2. stupeň bez ohledu na dobu výuky němčiny 

 KAT. II.       

Gymnázia

 Prima - kvarta osmiletých gymnázií

 KAT. III.      

Gymnázia

 Kvinta - oktáva osmiletých/ 1. - 4. ročník čtyřletých gymnázií 

 KAT. IV.       

Střední školy

 Odborné střední školy, odborná učiliště

 KAT. V.         

Speciální 

Bilinguální žáci a ti, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech

 KAT. VI.       

Kreativní

 Nechcete jenom předčítat? Kreativitě se meze nekladou... Vaše vystoupení ale: ...musí mít jasný vztah ke knize, nesmí trvat déle než 5 minut a musí být v němčině...!

Do soutěže se mohou přihlásit soukromě i žáci, resp. frekventanti jazykových škol ve věku do 20 let, pokud se soutěže nezúčastní jejich základní či střední škola. Budou tak zařazeni po konzultaci s GC JU do příslušné kategorie. 

HODNOTÍCÍ KRITERIA

1. Interpretace a výraz (max. 15 bodů)
Pochopil předčítající atmosféru a náladu textu? Je schopen ji zprostředkovat posluchačům? Není třeba přehánět gestikulaci a mimiku, ani se pokoušet o herecký výkon!
2. Technika čtení (max. 15 bodů)
Jistota, plynulost, tempo, důraz, větná melodie. Přeřeknutí nepřeceňovat!
3. Fonetika, výslovnost (max. 10 bodů)
Správná výslovnost hlásek a jednotlivých slov. Může na základě chybné výslovnosti dojít k nedorozumění?

Kategorie VI. má svá vlastní kritéria. Hodnoceny budou i umělecké ztvárnění či případné herecké výkony.

Nečte se samozřejmě celá kniha, ale pouze určité pasáže. Každý může číst z jiné kapitoly, tyto od nás obdržíte v německé verzi po uzávěrce přihlášek, tedy po 6. 2. 2023. Předčítající ve spolupráci s učitelem si vyberou určitý úsek textu z kapitoly k předčítání (cca dvě stránky, max. pět minut času). O vítězi rozhodnou spolužáci a učitelé - záleží na možnostech a rozhodnutí školní poroty, neboť o průběhu školního kola rozhoduje právě škola. Škola oznámí do 24. března 2023 do Goethe centra JU jméno vítěze. Ten postupuje do regionálního finále, které proběhne 20. dubna 2023, a to prezenčně v Goethe centru JU.

I v tomto roce proběhne hlasování na Facebooku a bude vyhlášena tzv. cena publika. Za tímto účelem nám zašlete svůj videospot. Hlasování bude probíhat rovněž 20. dubna 2023 paralelně s prezenčním finále.

V každé kategorii se čte stejný úsek jako ve školním kole. Tento si vybírá předčítající sám (max. 5 minut). Část, která bude přečítána, bude sdělena předem zaměstnancům Goethe centra JU spolu se jménem finalisty - jméno, příjmení, škola, kategorie, strana, začátek textu od slov, konec textu do slova, strana - mailem do 24. března 2023. Vítěze v prezenční části hodnocení určí vícečlenná porota na základě výše uvedených hodnotících kritérií.

Na závěr školního roku 2022/2023 bude pro všechny vítěze jednotlivých kategorií regionálního jihočeského klání uspořádána jednodenní exkurze do pražského Goethe-Institutu, kde se zúčastnění setkají s finalisty Olomouckého a Pardubického kraje, ve kterých se Knihomol 2023 rovněž odehrává. Společně tak budou moci nahlédnout do zákulisí této nadnárodní světové kulturní instituce. O přesném termínu budete včas informováni.

Uzávěrka přihlášek je 6. 2. 2023!

Stačí zaslat krátký e-mail s potvrzením Vašeho zájmu o účast v soutěži. Uveďte prosím název a adresu školy, jméno učitele a jeho kontakty, abychom mohli společně během soutěže komunikovat. 

ICH, ZEUS, UND DIE BANDE VOM OLYMP od Franka Schwiegera. Kniha vyšla v roce 2017 a je jednou ze série dětských knih přibližujících bájnou starořeckou mytologii skutečně zábavným způsobem. Kniha je napsaná současnou němčinou, navíc velice vtipně a jednoduše, takže je jasné, že potěší nejenom mladší generace. Navíc jsou tyto příběhy známé snad všem, takže nebude třeba ani českého překladu. Navíc je každá ze známých postav představena i v kreslené formě, formou krátkého dotazníku, a známé příběhy, které jsou jednotlivými bohy či hrdiny vyprávěny, jistě budou inspirovat k dalšímu hledání a srovnávání.

Frank Schwieger je nejen spisovatel a autor mnohých dětských knih, sám sebe popisuje jako vtipného, pozitivně smýšlejícího milovníka knih. Narodil se v roce 1968, studoval latinu a dějepis a od roku 1999 pracuje jako učitel na gymnáziu ve Spolkové zemi Schleswig-Holstein. Od roku 2001 píše knihy, které sám označuje coby dětské, jejichž příběhy se odehrávají sice v dávné, navíc bájné minulosti, ale i tomu navzdory oslovují dnešní čtenáře a mají jim co říct. A to především v dnešní době, kdy i my máme kolem sebe celou řadu hrdinů, obyčejných lidí, jež zvládají nejenom svůj boj za svobodu, ale i za právo na svůj „obyčejný“ prostý život a štěstí.

Díky Frankovi Schwiegerovi jsou tyto hodnoty a vlastnosti vykresleny v úžasně zábavné formě, o to víc pro mladé čtenáře snesitelnější a lidštější. Tak neváhejte, zapojte se do našeho Knihomola a poznejte dávný svět tehdejších hrdinů.

Zaujalo Vás téma?

V této sérii už vyšli Ich, Caesar, und die Bande vom Kapitol, Ich, Odysseus, und die Bande aus Troja a jiné.