BÜCHERWURM SÜDBÖHMEN 2024

Přidáno 05. 01. 2024

BÜCHERWURM SÜDBÖHMEN 2024

Tak co, už se těšíte? Kdo letos bude nej?
Je tady opět velké klání v předčítání v němčině, Jihočeský knihomol 2024. Tentokrát již podeváté!

Obracíme se na všechny žáky a žákyně základních a středních škol, kteří se učí německy. Nezáleží na tom, jak dlouho. Podstatná je snaha správně a výrazně německy číst. Je tu totiž 9. ročník soutěže Bücherwurm Südböhmen aneb Jihočeský knihomol 2024: velká a jedinečná soutěž v předčítání v němčině!

Co soutěž obnáší?

Úkolem všech zúčastněných je přečíst krátký úryvek ze zadaného německého textu (max. 5 minut času) s tou nejúžasnější výslovností a patřičným ztvárněním. Zkrátka a dobře: dokázat své posluchače co nejvíce zaujmout a vtáhnout do děje.

Průběh soutěže

Žáci a žákyně přihlášených škol budou dle typu školy a svého věku rozřazeni do jednotlivých kategorií. První fáze soutěže probíhá na školách, dle instrukcí pověřených spolupracujících pedagogů. Na základě absolvování školního kola ti nejlepší předčítači postoupí do regionálního finále, kde se utkají vítězní zástupci jednotlivých škol již mezi sebou - a to přímo v Goethe centru JU v Českých Budějovicích pod dohledem kvalifikované odborné poroty. Pro všechny finalisty a výherce je připravena úžasná odměna, všechny školy, jež se do soutěže přihlásí, obdrží jako poděkování výtisk soutěžní knihy. V tomto ohledu věříme, že se na Vašich školách stávající německá knihovnička nadějně rozrůstá.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 KAT. I       Základní školy             II. stupeň bez ohledu na dobu výuky němčiny
 KAT. II.       Gymnázia Prima - kvarta osmiletých gymnázií
 KAT. III.       Gymnázia Kvinta - oktáva osmiletých/ 1. - 4. ročník čtyřletých gymnázií 
 KAT. IV.       Střední školy Odborné střední školy, odborná učiliště
 KAT. V.          Speciální  Bilinguální žáci a ti, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech
 KAT. VI.        Kreativní Nechcete jenom předčítat? Kreativitě se meze nekladou... Vaše vystoupení ale: ...musí mít jasný vztah ke knize, nesmí trvat déle než 5 minut a musí být v němčině...!

Do soutěže se mohou přihlásit soukromě i žáci, resp. frekventanti jazykových škol ve věku do 20 let, pokud se soutěže nezúčastní jejich základní či střední škola. Budou tak zařazeni po konzultaci s GC JU do příslušné kategorie

HODNOTÍCÍ KRITERIA

Interpretace a výraz (max. 10 bodů
Pochopil předčítající atmosféru a náladu textu? Je schopen ji zprostředkovat posluchačům? Není třeba přehánět gestikulaci a mimiku, ani se pokoušet o herecký výkon!

Technika čtení (max. 10 bodů)
Jistota, plynulost, tempo, důraz, větná melodie. Přeřeknutí nepřeceňovat!

Fonetika, výslovnost (max. 10 bodů)
Správná výslovnost hlásek a jednotlivých slov. Může na základě chybné výslovnosti dojít k nedorozumění?

Kategorie VI. má svá vlastní kritéria. Hodnoceny budou i umělecké ztvárnění či případné herecké výkony.

Nečte se samozřejmě celá kniha, ale pouze určité pasáže. Každý může číst z jiné kapitoly, tyto od nás obdržíte v německé verzi po uzávěrce přihlášek, tedy po 5. 2. 2024. Předčítající ve spolupráci s učitelem si vyberou určitý úsek textu z kapitoly k předčítání (cca dvě stránky, max. pět minut času). O vítězi rozhodnou spolužáci a učitelé - záleží na možnostech a rozhodnutí školní poroty, neboť o průběhu školního kola rozhoduje právě škola. Škola oznámí do 24. března 2024 do Goethe centra JU jméno vítěze. Ten postupuje do regionálního finále, které proběhne 24. dubna 2023, a to prezenčně v Goethe centru JU.

I v tomto roce proběhne hlasování na Facebooku a bude vyhlášena tzv. cena publika. Za tímto účelem nám v případě zájmu zašlete svůj videospot. Hlasování bude probíhat rovněž 24. dubna 2024 paralelně s prezenčním finále

V každé kategorii se čte stejný úsek jako ve školním kole. Tento si vybírá předčítající sám (max. 5 minut). Část, která bude přečítána, bude sdělena předem zaměstnancům Goethe centra JU spolu se jménem finalisty - jméno, příjmení, škola, kategorie, strana, začátek textu od slov, konec textu do slova, strana - mailem do 24. března 2024. Vítěze v prezenční části hodnocení určí vícečlenná porota na základě výše uvedených hodnotících kritérií.

Na závěr školního roku 2023/2024 bude pro všechny vítěze jednotlivých kategorií regionálního jihočeského klání uspořádána jednodenní exkurze do pražského Goethe-Institutu, kde se zúčastnění setkají s finalisty Olomouckého a Pardubického kraje, ve kterých se Knihomol 2024 rovněž odehrává. Společně tak budou moci nahlédnout do zákulisí této nadnárodní světové kulturní instituce. O přesném termínu budete včas informováni.

Uzávěrka přihlášek je 5. 2. 2024!

Stačí zaslat krátký e-mail s potvrzením Vašeho zájmu o účast v soutěži. Uveďte prosím název a adresu školy, jméno učitele a jeho kontakty, abychom mohli společně během soutěže komunikovat. 

A která kniha je letos vlastně ve hře?
Právě v roce 2024 uplyne 125 let od narození a 50 let od úmrtí jedinečného německého spisovatele Ericha Kästnera, který vešel do povědomí hned několika generacím i českých čtenářů, a to především svou literární tvorbou pro děti. Přesah jeho díla je ovšem mnohem širšího rázu. V souvislosti s jeho jubileem pro Vás rovněž chystáme večerní přednášku, o jejímž konání budeme včas informovat.

Erich Kästner v roce 1949 napsal knihu o dvou dívkách - dvojčatech, jež byly kvůli rozvodu svých rodičů rozděleny, aniž by si to pamatovaly, aniž by se někdo vůbec zajímal o to, jak to vnímají a jak to cítí. Byla to přece záležitost rodičů. Tento jednoduchý rodinný příběh lze však vnímat i v jiné rovině. Právě v roce 1949 – před 75 lety došlo k rozdělení Německa a nám se tak nabízí zajímavá paralela o dvou životech, o dvojí různé výchově, resp. vedení a vnímání okolního světa, o jisté podobnosti, vůli a neutuchající naději opětovného společného soužití.

Tak co, znají naše děti ještě Luisu a Lotku?
DAS DOPPELTE LOTTCHEN

Es ist schon merkwürdig, wenn sich zwei Mädchen in einem Ferienheim gegenüberstehen und feststellen, dass sie sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Luise Palfy aus Wien hat zwar lange Locken und Lotte Körner aus München zwei geflochtene Zöpfe - das ist aber auch wirklich der einzige Unterschied. Sie beschließen, dem Geheimnis ihrer Ähnlichkeit auf den Grund zu gehen: Luise fährt als Lotte nach München zurück und Lotte als Luise nach Wien.

Emil Erich Kästner (* 23. února 1899 v Drážďanech, † 29. července 1974 v Mnichově) byl významný německý spisovatel, básník, novinář a publicista. Svou karoéru začal v období Výmarské republiky svými společenskokritickými a antimilitaristickými básněmi, glosami či publikováním esejí v nejrůznějších renomovaných časopisech a novinách své doby. Za hranicemi Německa se proslavil především svými knihami pro děti a mládež jako např. Emil und die Detektive (1929), Pünktchen und Anton (1931), Das fliegende Klassenzimmer (1933) und Das Doppelte Lottchen (1949). Jeho díla byla ovlivněna sociálními a politickými událostmi své doby. Kästner byl také známý svým ostrým pohledem na společnost a jeho schopností kombinovat humor s hlubokým porozuměním lidským vztahům.
 


 

 
 

Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".

OK

Nastavení cookie

Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.

Souhlasím se všemi