HACKE, HOCKE, GUMMISTIEFEL

Přidáno 11. 04. 2022

HACKE, HOCKE, GUMMISTIEFEL

aneb Návrat ke kořenům.. Tohle tu ještě nebylo!

S ohledem na události posledních dvou let, kdy celosvětová pandemie koronaviru přesunula mnohé naše aktivity především do on-line prostoru, přicházíme za Vámi s mimořádným počinem, jehož výsledky nám všem doslova porostou před očima.

Jak jsme již předjímali v minulých měsících při zápisech do kurzů němčiny: v souladu s jedním ze stěžejních témat Goethe-Institutu, jehož je Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vzdělávacím, kulturním a zkouškovým centrem, a jehož aktuálním počinem je projekt World Wild Wald, se i my stáváme aktérem zelených investic, které budou mít pozitivní vliv na naši budoucnost. Vzhledem k historické provázanosti regionu jižních Čech, Dolního Bavorska, Horního a Dolního Rakouska se tak chceme zaměřit na pomoc oblasti, která je nám všem společná.

Naším cílem je pečovat o kulturu česko-německé jazykové oblasti, rozvíjet ji a dbát na její zvelebování jak v kontextu sociálním, tak i kulturně-historickém a geografickém. V nedávné minulosti se však veškerá naše přeshraniční osvětová činnost přesunula do online prostředí. Jsme za tuto možnost a zkušenost vděční, protože jsme alespoň takto mohli rozvíjet své přeshraniční aktivity a mnohé jsme se u toho naučili. Virtuální svět nám dal možnost jedním klikem překonat stokilometrové vzdálenosti a my mohli na našich online přednáškách přivítat vskutku zajímavé zahraniční hosty. Přes všechny výhody moderní techniky je však skvělé, že se můžeme vrátit zpět do skutečného života, mluvit s Vámi, osobně se setkávat a opět neomezeně vyrážet ven, do přírody.

Žijeme tady v jižních Čechách a učíme se němčinu. Každý z nás je motivován něčím jiným. A i v té nelehké covidové době jste zůstali s námi, učili se německy a podporovali naši činnost. Díky Vám se i Goethe centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích posouvalo dál. Dovolte nám Vám z celého srdce poděkovat. Velice si Vaší přízně vážíme.

A o jakou vlastně jde? Samozřejmě Šumava a její podhůří. Ta byla od nepaměti pomyslnou hranicí mezi dvěma světy. Světem tam a světem tady, určité neznámo „za kopečky“. Hory, jež nás možná oddělují, ale zároveň nás spojují, neboť právě lidé, kteří zde žijí, jsou si – ť si to přiznáme nebo ne, charakterově velice, velice blízcí. Náš „společný les“ však kvůli kůrovcové kalamitě v posledních letech velice prořídl, a protože v době těžkých lockdownů nám právě procházky přírodou a zelenými lesy dávaly naději na brzký návrat do „normálního“ života, jsme se v Goethe centru JU rozhodli svou pomoc zacílit právě sem. Konkrétně do Blanského lesa na Vysokou Bětu, kde se ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Blanský les a společností Bernardinum s.r.o. vysázíme nový zelený, bohatý a pořádně odolný les. Každý, kdo to nevzdal a v období omezení výuky, zákazů scházení se a celkové nejistoty toho, co bude dál v roce 2020 a 2021 absolvoval u nás kurz němčiny, přispěl k nákupu nových stromků na vysazení nových lesních porostů. Každý jedna přihláška do kurzu němčiny tak znamená tři nové sazenice buků, lip či jedliček, díky nimž tak bude zajištěn návrat původních dřevin do našich hor.

A teď to hlavní!

lesy.png

V sobotu, 23. dubna 2022 si nazujeme pořádné boty, natáhneme rukavice, vezmeme rýče a motyky a stromky i společně vysadíme.

Na celé akci spolupracují zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny ze Správy CHKO Blanský les a společnosti Bernardinum, která spravuje lesní majetek cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. Od ochránců přírody se v tento den dozvíme soustu zajímavostí o Blanském lese, o významu věkově a druhově pestrých lesů nejenom pro zadržování vody, ale i pro výskyt vzácných rostlin a živočichů.

Lesníci nás naučí, jak pořádně zasadit strom, resp. vysadit les a jak s tímto darem hospodařit. A protože se bude pracovat, bude se i jíst. A na němčinu také dojde, o to už se postaráme…! Všichni si tak užijeme celé sobotní dopoledne.

Pro ten pocit, že i malým úsilím při výsadbě stanovištně odpovídajících dřevin pomůžeme tyto vzácné druhy v krajině udržet.

Odjíždíme společně busem z Českých Budějovic, doprava možná i po vlastní ose - směr Habří. Místo výsadby bude upřeněno. Předpokládaný návrat do 13.00 hodin.

Tak pojďte do toho s námi! Moc se těšíme se všemi opět na viděnou!

Pro vííce informací nás kontaktujte prostřednictvím registračního formuláře nebo na telefonu 724 503 704.

roe-deer-2615377-640.jpg

Unsere Natur ist es uns wert...!

Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".

OK

Nastavení cookie

Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.

Souhlasím se všemi