NĚMČINA „S ČEŠKOU“ V CONTEXTU

Přidáno 09. 08. 2018

NĚMČINA „S ČEŠKOU“ V CONTEXTU

Se začátkem nového školního roku Vás srdečně zveme na intenzivní dvoudenní vzdělávací seminář s akreditací MŠMT, který odborně povede Mgr. Lucie Čechová, jež byla již dvakrát oceněna jako nejlepší vyučující němčiny v České republice.

Na tento mimořádný dvoudenní vzdělávací workshop, který se uskuteční ve dnech 7. – 8. září 2018 v prostorách Goethe centra JU, se mohou přihlásit všichni zainteresování učitelé a učitelky němčiny

Celý program je koncipován tak, aby metodicky zohlednil veškeré potřeby nás učitelů němčiny k zajištění kvalitní výuky na základních školách s fokusem na mladší školní věk a na děti, jež zatím neumějí číst a psát. Zároveň jde o skvělou příležitost motivujícího a inspirativního setkání, získání nových podnětů do hodin němčiny a rovněž i výměny odborných zkušeností z praxe.

A na co se tedy můžete těšit?
Pátek 7. 9. 2018
12:00 – 15:00 Seminář: Aktivizační a motivační hry pro děti z MŠ a ZŠ
15:30 – 18:30 Seminář: Webové portály, jejich smysluplné využití a motivace žáků a učitele

Sobota 8. 9. 2018
8:30 – 11:30 Seminář: Smysluplné výrobky ve výuce cizích jazyků
12:30 – 15:30 Seminář: Materiály ve výuce, burza nápadů

Rovněž lze volit jednotlivě z nabízených seminářů - účastnický poplatek za každý seminář činí 300,- Kč.
Při absolvování kompletního programu získáváte certifikát MŠMT.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Kapacita omezena. Přihlašujte se proto předem prostřednictvím registračního formuláře na našich webových stránkách.

 

PODROBNĚJŠÍ ANOTACE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ
I. Aktivizační a motivační hry pro děti z MŠ a ZŠ
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které lze cíleně a smysluplně zařadit do výuky cizích jazyků (zejména Nj), a to tak, aby umožnili svým žákům v MŠ/ ZŠ si hravou, zábavnou, ale smysluplnou formou osvojit nejen různou slovní zásobu, výslovnost, ale také jednoduché gramatické jevy. Účastníci si prakticky vyzkouší různé hry, warming-up hry a aktivizační metody, které svou náročností odpovídají právě žákům MŠ/ZŠ. Na tomto praktickém semináři bude prodiskutováno, jak metody a předkládané aktivity a hry různě modifikovat tak, aby byly aktivity stále aktuální, pro žáky nové, motivující a bylo možné je využít pro co nejširší spektrum skupin, jazykových úrovní, ale i témat slovní zásoby. V rámci těchto diskusí, nápadů a aktivit bude explicitně diskutováno i to, které aktivity jsou vhodné pro žáky s dys-poruchami a v čem mnohé tyto aktivity těmto žákům pomáhají.


II. Webové portály, jejich smysluplné využití a motivace žáků a učitele
Účastníci semináře se seznámí s internetovými portály a zdroji, které lze velmi jednoduchou formou využít ke své přípravě na výuku v MŠ/ na ZŠ, čímž mohou velmi snadno zefektivnit svou výuku, zjednodušit přípravy, vytvořit si materiály, které lze po jednoduchých úpravách opakovaně využívat (a nemuset je opakovaně znovu tvořit) a především, pomocí nichž budou velmi silně motivovat své žáky k výuce cizího jazyka (nejen němčiny). Mezi portály se objeví například portály pro tvoření myšlenkových map a jejich smysluplné využití, tvoření křížovek, internetových aplikací i aplikací do tabletu či mobilního telefonu, pomocí nichž si mohou žáci NJ kdekoliv procvičovat. V tomto bloku se objeví portály trojího typu: Portály, které usnadní přípravu vyučujícímu, portály, které budou moci žáci velmi jednoduše využívat i doma sami, popř. se svými rodiči, a práce s různými písničkami, youtube, ad. Opět zde explicitně vysvětlíme význam pro žáky s různými poruchami a obtížemi při učení se cizímu jazyku.


III. Smysluplné výrobky ve výuce cizích jazyků
V semináři se účastnící seznámí s různými možnostmi, jak a co vyrábět při hodině cizích jazyků tak, aby si žáci usnadnili osvojování cizího jazyka, a to nejen jednoduchých gramatických struktur, ale i slovní zásoby a aby byli schopni lépe a bez zábran komunikovat. Jednoduché výrobky, které si žáci sami vytvoří, nebudou náročné ani finančně, ani časově a pomohou zejména haptickým žákům při výuce.


IV. Materiály ve výuce, burza nápadů
V semináři si účastníci budou moci vyzkoušet různé materiály, které je možné využívat ve výuce cizích jazyků a využívat je při svých hodinách v MŠ/na ZŠ. Na semináři si společně prodiskutujeme různá úskalí materiálů, náročnost, možnost digitálního zapojení, ale také možnost modifikací pro různé skupiny žáků. Dále si ukážeme různé projekty, které je možné se žáky vytvářet v rámci výuky tak, aby byli motivováni nejen k učení se cizímu jazyku, ale také poznávání kulturních specifik, reálií a dalších a sami si hledali zájmové oblasti. V neposlední řadě bude opět hravou formou vytvořena burza „nápadů a hledání“ všech účastníků na semináři a hledání různých řešení, organizací ke spolupráci ad.

Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".

OK

Nastavení cookie

Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.

Souhlasím se všemi