OSTSEEKÜSTE

Přidáno 02. 03. 2020

OSTSEEKÜSTE

PŘEDNÁŠKA DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA!


Pobřeží Baltského moře očima Martina Junga, který zde vyrostl a který nám bude vyprávět od své domovině.

Mezi Lübeckem a polskou hranicí se na německé pobřeží Baltského moře nachází mnoho zajímavých měst a kouzelných zákoutí. Těšit se můžete na spoustu fotografií, zajímavostí a informací z oblasti turistiky, historie i mytologie tohoto území. Se svou domovinou nás seznámí Martin Junge, vyučující Katedry germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jenž kromě jiného vystudoval i slavistiku a politologii na Masarykově univerzitě v Brně.

Podél pobřeží Baltského moře mezi Lübeckem a Rujanou

Termin: středa, 25. 3. 2020 od 18.00 hodin
Místo: Goethe centrum JU, Hroznova 13, České Budějovice
Referent: Martin Junge, M. A.

Přihlašujte se prostřednictvím našeho registračního formuláře.

Těšíme se na Vás!