Sprachkompetenzzentrum

Vzdělávací setkání učitelek a učitelů němčiny v rámci česko-bavorského projektu Jazykového kompetenčního centra