Schulsystem in Deutschland

Jakým způsobem funguje vzdělávací systém v Německu, nám přiblížil Jan König, lektor DAAD působící v současné době na FF JU.