GALLIs ONLINE und LIVE und INTERAKTIV

Co by to bylo za podzim bez již tradičního Galli-Theater festivalu? I když byl podzim roku 2020 úplně jiný než v letech minulých. Jedno bylo jasné a jisté - o oblíbená představení mnichovské společnosti Galli-Theater jste ani letos nepřišli.

Váš zájem nás mile překvapil. Celkem jsme vysílali jedenáctkrát! K výběru byla dvě představení Voll vernetzt a Vom andren Stern. Jak už to u Gallis bývá zvykem, žáci byli vtáhnutí do děje a reagovali na otázky herců. Děkujeme jednotlivým učitelům a školním zařízením za přízeň a těšíme se příští rok na další ročník již tradičního Galli-Theater festivalu!