Germanica ludus - němčina pro děti 

Od října 2021 jsme v Goethe centru zahájili kurzy organizované speciálně pro děti a mládež. Hodiny probíhají interaktivní formou – společně si hrajeme, jsme kreativní a hlavně se přitom učíme němčinu. Jsme tu pro všechny, děti mladšího, ale i staršího školního věku, které potřebují s němčinou pomoc, a jde nám o to, aby je němčina bavila a měli ji rádi.

A když chceme, aby naši mladí kurzisté převedli své znalosti také do praxe, připravujeme spolupráci s bavorskými a rakouskými školami. Pokud je to jen trochu možné, vyrážíme na konci školního roku společně na výlet.