Pomaturitní studium 

Celoroční pomaturitní studium němčiny

Tento vzdělávací program akreditovaný MŠMT mohou využít nejenom čerství maturanti, ale i ti, kdo jsou ze školy již delší dobu, chtějí se v němčině dál zdokonalovat a rozproudit své konverzační dovednosti.

 

Pomaturitní studium

 

 • Hodinová dotace: 
  4 vyučovací jednotky denně po celý školní rok od září do června
 • Organizace kurzu: 
  maximálně 14 studentů. Ti, kdo složili svou první maturitní zkoušku předešlém roce, mají nadále statut studenta a veškeré na ně navazující sociální výhody.
 • Ukončení: 
  Studium je ukončeno výstupním testem, podmínkou je rovněž dosažení požadované procentuální účasti. Studenti získají osvědčení o absolvování jednoletého pomaturitního studia v úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Na konci kurzu studenti budou moct složit zkoušku Goethe-Zertifikat B1, složení této zkoušky však není podmínkou pro ukončení studia
 • Lektoři:
  Výuku vedou kvalifikovaní lektoři s bohatou praxí a zkušenostmi v mezinárodním prostředí. Kromě toho jsou součástí pomaturitního studia také hodiny s rodilými mluvčími.
 • Materiály:
  na hodinách se pracuje převážně s učebnicemi Momente o vydavatelstva Hueber. První učebnice dostanou studenti zdarma, na ostatní poskytujeme slevy.
 • Učebny Goethe centra:
  jsou moderní a plně vybaveny audiovizuální technikou, bezdrátovým internetovým připojením. Výuka němčiny je založena na koncepci Goethe-Institutu a využívá veškeré osvědčené prvky situační metodiky na principu řízené konverzace.
 • Knihovna:
  Studenti mohou volně využívat potřebné zázemí, studovnu a bohatě vybavenou knihovnu Goethe centra JU.

Cena jednoletého pomaturitního studia německého jazyka s akreditací MŠMT činí 29.900,- Kč, při podání závazné přihlášky do 15. 7. 2022 a zaplacení školného cena studia 25.900,- na rok.

Pro více informací využijte náš registrační formulář. Budeme Vás kontaktovat!

Přihláška ke stažení